Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelsktalande länder

Skapad 2016-12-13 12:50 i Fuxernaskolan Lilla Edet
* Du kommer under fyra veckor att jobba med ett projekt; engelskspråkiga länder. * Ditt uppdrag blir att söka information om en plats/stad i ett engelskspråkigt land och att sälja in platsen/staden till jämnåriga ungdomar som har engelska som förstaspråk, genom att göra en reklamfilm som du spelar in på din I-pad. * Du väljer om du vill jobba enskilt eller i en grupp om 2-3 elever. * Välj tre olika saker som du vill berätta om; om du eller din grupp t. ex väljer London skulle du/ni kunna berätta om London Eye, Madame Tussaud´s och Big Ben. * Syftet med reklamfilmen är framförallt att locka de tänkta mottagarna att åka till platsen du beskriver, men också att informera om den. Så du/ni ska berätta intresseväckande och informativt. * Det är viktigt att du/ni visar din/er spontana muntliga förmåga. Det betyder att du/ni får använda stödord eller cue-cards men sedan berätta improviserat och fritt utifrån dem. * När du/ni valt stad och 3-4 sevärdheter börjar ni söka information om sevärdheterna. Skriv ner stödord när du läser. * När du/ni har tillräckligt med information börjar du/ni öva på att berätta med hjälp av stödorden. * Se till att ha en intresseväckande inledning till er film och en elegant, sammanfattande avslutning! OBS! Att läsa en färdigskriven text innantill är inte att prata fritt och ger inte godkänt. Varje elev/grupp ska dela en projektplanering med mig där det tydligt ska framgå: * Vilka som ingår i gruppen * Plats + vilka 3-4 saker ni ska berätta om * Källor: var ni hittat informationen Slutligen; reklamfilmen ska vara 4-6 min lång. Alla i gruppen ska vara aktiva och deltagande i informationssökning/bearbetning/redovisning. Lycka till!
Grundskola 7 Engelska

Att känna till en del om kultur och levnadsförhållanden i den engelsktalande världen är en del av ämnet engelska. Likaså att självständigt söka information och fakta om olika områden. Bägge dessa saker ingår i projektet. Därutöver kommer du också att träna och visa dina förmågor i läsförståelse och muntlig framställning under arbetet med projektet. Du kommer under fyra veckor att jobba med ett projekt; engelskspråkiga länder. Ditt uppdrag blir att söka information om en plats/stad i ett engelskspråkigt land och att sälja in platsen/staden till jämnåriga ungdomar som har engelska som förstaspråk, Välj tre olika saker som du vill berätta om; om du t. ex väljer London skulle du/ni kunna berätta om London Eye, Madame Tussaud´s och Big Ben. Syftet med reklamtexten är framförallt att locka de tänkta mottagarna att åka till platsen du beskriver, men också att informera om den. Så du ska skriva/berätta intresseväckande och informativt. Det är viktigt att du/ni visar din spontana muntliga förmåga. Läsa en färdigskriven text innantill är inte att prata fritt och ger inte godkänt. Lycka till!

Innehåll

Avsnitt 1

Arbetssätt:

Enskil

Söka information på svenska, som sammanställes.

Hemarbete: grammatik( må-to)

 

Redovisningsform:

Muntligt  och skriftligt

Arbetsgång:

           Välja plats + 3-4 saker att berätta om platsen

           Söka information, skriva upp källor (var du hittar informationen), läsa, bearbeta och

           Skriva

           Läsa och bearbeta information

           Samla bilder (ev)

 

  Redovisning av den muntliga delen kommer att vara under v. 5 och du lämnar in det skriftliga arbetet på to, v5.

Lycka till!

Susanna

           

    

          

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Irregular verbs

  • Här kan du lägga din uppgift (engelsktalande land)

  • London

  • Oral presentation about an English speaking country

Matriser

En
Projekt: Engelskspråkiga länder - förmågor och kunskapskrav

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Förmåga:
Läsförståelse Hörförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lätttillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Läsförståelse Hörförståelse
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att väl- grundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Strategier för läs- och hörförståelse
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Skriva Tala
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt.
I muntliga och skriftliga fram- ställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt.
Skriva och tala
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sam- manhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt.
Strategier för att tala
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

En
Projekt: Engelskspråkiga länder 7A-7E, v. 48-49 ht -15 + v. 2 vt -16

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: