Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flyta eller sjunka

Skapad 2016-12-13 14:23 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Vi jobbar med NTA-temat Flyta eller sjunka.
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Vad är det som gör att vissa föremål flyter i vatten? Varför sjunker andra föremål?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • undersöka vilka faktorer som påverkar om ett föremål flyter eller sjunker i vatten
 • beskriva hur föremål flyter eller sjunker i vatten med hjälp av begreppen tyngdkraft, lyftkraft, vikt, storlek, form och volym
 • samtala om och diskutera frågor som rör flytförmåga hos till exempel båtar och vilken betydelse det haft för människors vardag och samhällets utveckling

Konkretisering av mål

Vi kommer att jobba med att:

 • träna på att ställa hypoteser
 • motivera ställda hypoteser
 • planera och genomföra undersökningar
 • dokumentera resultat 
 • dra slutsatser och jämföra resultat
 • läsa och tolka texter

Arbetssätt

Vi börjar varje uppdrag med gemensamma genomgångar av instruktioner för de olika uppdragen.

I ditt labhäfte har du instruktioner och antecknar, dina förutsägelser, resultat och reflektioner.

Vi jobbar enligt EPA-modellen: Ensam, Par, Alla.

Du funderar över din förutsägelse själv och antecknar den.

Vi jobbar två och två med laborationerna och går igenom resultat och reflektioner tillsammans.

Viktiga begrepp

 • Flyta
 • Sjunka
 • Förutsägelse
 • Cylinder
 • Flytförmåga
 • Vikt
 • Volym

Bedömning

Du blir bedömd på:

 • hur väl du kan planera och genomföra olika undersökningar
 • jämföra egna och andras resultat och ge förslag på förbättringar
 • hur väl du kan dokumentera dina undersökningar i text, tabell och bild
 • hur väl du kan beskriva och ge exempel på vad som påverkar ett föremåls flytförmåga med hjälp av ord och begrepp som är relevanta
 • resonera om olika sätt att ändra ett föremåls flytförmåga
 • hur du kan diskutera och ta ställning i frågor som rör hur människan på olika sätt konstruerat och utnyttjat båtar genom historien

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Flyta eller sjunka

Träningsnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra undersökningarna
Du planerar och genomför undersökningarna och kan formulera egna frågor
 • Fy  A 6
Du behöver träna på att planera och genomföra undersökningar och att formulera enkla frågor.
Du planerar och genomför undersökningarna med mycket stöd. Du kan bidra med att formulera enkla frågor.
Du planerar och genomför undersökningarna med lite stöd och kan formulera någon egen fråga.
Du planerar och genomför undersökningarna självständigt och kan formulera många egna frågor.
Utrustning
Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
 • Fy  A 6
Du behöver träna på att använda utrustningen på ett säkert sätt.
Du kan med stöd använda utrustningen på ett säkert sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt och kommer på egna lösningar och idéer.
Skriva och rita
Du skriver och ritar om dina undersökningar, till exempel genom att göra skisser, ritningar och tabeller.
 • Fy  A 6
Du behöver träna på att göra dokumentationer av dina undersökningar.
Du kan med stöd göra dokumentationer av dina undersökningar.
Du kan självständigt göra dokumentationer som är tydliga och lätta för andra att förstå.
Du gör självständigt dokumentationer och kan t.ex. beskriva en undersökning med text och bild så någon annan kan göra om den.
Använda begrepp
Du kan förklara resultaten och använder ord som du lär dig (till exempel tyngdkraft, lyftkraft, vikt, storlek, form)
 • Fy  A 6
 • Tk
Du behöver träna på att förklara de ord du lär dig.
Du kan förklara vissa av de ord du lär dig.
Du använder vissa ord som du lär dig när du förklarar resultaten.
Du använder ofta ord som du lär dig när du förklarar dina resultat.
Diskutera och berätta
Du diskuterar hur människan använt båtar och berättar om någon viktig naturvetenskaplig upptäckt
 • Fy  A 6
 • Tk  A 6
Du behöver träna på att svara på frågor om båtar i historien och om någon naturvetenskaplig upptäckt.
Du kan svara på enkla frågor om båtar i historien och om någon naturvetenskaplig upptäckt.
Du kan på ett enkelt sätt berätta och diskutera om hur båtar använts i historien och berätta om någon naturvetenskaplig upptäckt.
Du kan berätta och diskutera hur båtar använts i historien på ett sätt som för samtalet framåt och berätta om flera naturvetenskapliga upptäckter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: