👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä HT-17 åk 8 Slöjd Klädsömnad i trikå MF/MB

Skapad 2016-12-13 20:25 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP klädsömnad i trikå, åk 8.
Grundskola 8 Slöjd

Innehåll

Klädsömnad i trikå åk 8

Mål för elev

 • Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • Utveckla förmågan att välja och motivera tillvägagångssättet i slöjdarbetet utifrån syftet och arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
 • Utveckla förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • Utvecklar förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Innehåll


Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker    
 • Mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas och tolkas.
Slöjdens arbetsprocesser    
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, övervägande, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.


Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer    

 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

 

Genomförande

 

 • Grupparbete, introduktion genom att analysera en t-shirt/hoodtröja; mode, trender, uttryck, signaler.
 • Välja modell av ett plagg som ska konstrueras och tillverkas.
 • Mäta kroppsmått för att hitta rätt storlek. 
 • Lägga in planering och tillverkningen av plagget med bild och text på Unikum/Lärlogg/ämne-slöjd, Vid tre tillfällen under terminen. 
 • Rita av mönster efter egna mått.
 • Tillverka, utveckla och genomföra det praktiska arbetet till ett färdigt plagg.
 • Utvärdering; bild av den färdiga produkten och textanalys som läggs in på den personliga portfolion, Unikum/Lärlogg/ämne-slöjd. 
 • Arbetet kommer att pågå under en termin.

Bedömning

Din förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverks-tekniker.

Din förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt i ditt slöjdarbetet.

Din förmåga att analysera och värdera arbetsprocessen.

Din förmåga att tolka slöjdföremålets estetiska och kulturella uttryck.

Kursplanemål

Syftet med undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan;

 • Att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • Att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
 • Att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • Att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

Matriser

Sl
Klädsömnad i trikå, åk 8

E
C
A
Formge och framställa föremål
Eleven kan på ett ENKELT och DELVIS genomarbetat sätt formge och framställa ett klädesplagg utifrån INSTRUKTIONER. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
Eleven kan på ett UTVECKLAT och RELATIVT VÄL genomarbetat sätt formge och framställa kläder utifrån INSTRUKTIONER och DELVIS EGNA INITIATIV. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt..
Eleven kan på ett VÄLUTVECKLAT och väl genomarbetat sätt formge och framställa klädesplagg utifrån INSTRUKTIONER och EGNA INITIATIV. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt MED PRECISION.
Välja och motivera
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger ENKLA motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Dessutom kan eleven PRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlings-alternativ som leder framåt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger UTVECKLANDE motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Dessutom kan eleven PRÖVA och OMPRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings-alternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger VÄLUTVECKLANDE motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial OCH SÅDANT SOM ELEVEN SJÄLV HAR SÖKT UPP. Dessutom kan eleven SYSTEMATISKT PRÖVA och OMPRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Analysera och värdera
Eleven kan ge ENKLA omdömen om arbetsprocessen med VISS användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet..
Eleven kan ge UTVECKLANDE omdömen om arbetsprocessen med RELATIVT GOD användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med GOD användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka slöjd-föremåls estetiska och kulturella uttryck.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då ENKLA resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då UTVECKLADE resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då VÄLUTVECKLADE resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.