Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik med montessorimaterial i åk 2

Skapad 2016-12-13 21:01 i Apelskolan Lunds för- och grundskolor
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.
Grundskola 2 Matematik
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Innehåll

Centralt innehåll:

Taluppfattning och tals användning

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.

Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal

Räknesätten addition och subtraktion egenskaper och samband samt användning i olika situationer

Algebra

Likhetstecknets betydelser

Samband och förändring

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften

Problemlösning

Strategier för matematiska problemlösningar i enkla situationer

 

Kunskapskrav:

Taluppfattning och tals användning

 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Algebra

 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt

Samband och förändring

 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Problemlösning

 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Hur ska vi arbeta:

 • Eleverna kommer att få vara med om olika genomgångar och arbeta både enskilt med sin individuella utvecklingsplan samt olika samarbetsövningar i matematik som ska lösas i grupp
 • Eleverna kommer att arbeta med flera konkreta montessorimaterial som ex. positionssystemet och banken inom talområde 0-1000
 • Eleverna kommer att arbeta med sin matematikbok Prima
 • Eleverna kommer att räkna olika problemlösningar samt skapa ett arbetshäfte till åk 1.
 • Eleverna kommer att använda Ipad som ett hjälpmedel att nå kunskapskraven

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

 • Visa att du har grundläggande kunskaper om naturliga tal med hjälp av montessorimaterialet positionssytemet och bygga stora tal ex.4632 med hjälp av ental, tiotal,hundratal samt tusental.
 • Kunna använda likhetstecknets på ett fungerande sätt ex. 6+4= _ , _+3= 10 samt 12-_=10+_
 • Visa att du har grundläggande kunskaper om matematisk begrepp som ex. hälften och dubbelt.
 • Kunna välja räknesätt och lösa olika problemlösningar samt beskriva hur du tänker när du få fram svaret

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: