Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik-Energi åk 9 Fågelskolan HT18

Skapad 2016-12-13 21:12 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Energiformer Energiomvandlingar
Grundskola 9 Teknik
Undervisningsområdet hanterar människans förmåga att ta tillvara energi och sedan omvandla till olika användbara energiformer.

Innehåll

Fakta innehåll: Väderkvarn, Vattenhjul, Ångmaskin, Energi, Energiformer, Verkningsgrad.

Analys: Reflektera över hur man tog tillvara energi förr i tiden och känna till klassiska maskiner som omvandlar energi. Hantera frågeställningar med ett reflekterande förhållningssätt och fördjupade svar. Reflektera kring olika energitekniker och hur dessa är antingen ändliga eller förnyelsebara energikällor.

Förståelse: förstå hur man med olika tekniker och maskiner kan underlätta och revolutionera arbetet för människan. Såsom vattenhjul, väderkvarn och ångmaskin. Förstå fördelar, nackdelar och konsekvenser med maskinellt arbete i aspekterna människa, miljö och samhälle.

Matriser

Tk
Matris Energi och konstruktion

Fakta:
Fakta
NIVÅ1 Grundläggande kunskaper
NIVÅ2 Goda kunskaper
NIVÅ3 Mycket goda kunskaper
Analys
Eleven kan undersöka tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identi-fierbara delar samverkar för att uppnå ändamåls-enlighet och funktion.
Eleven kan undersöka tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamåls-enlighet och funktion.
Eleven kan undersöka tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamåls-enlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Förståelse
För enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar på drivkrafter för teknik-utvecklingen
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar på drivkrafter för teknik-utvecklingen.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar på drivkrafter för teknik-utvecklingen.
Konstruktionsarbete
Ritar en enkel skiss och utformar ett enkelt vattenhjul med enkla tekniska lösningar.
Ritar en utvecklad skiss och utformar ett utvecklat vattenhjul med utvecklade tekniska lösningar.
Ritar en välutvecklad skiss och utformar ett välutvecklat vattenhjul med välutvecklade tekniska lösningar.
Reflektion
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ och miljö.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ och miljö.
För utvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: