👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam, Hindusim och Buddhism - jämför och reflektera

Skapad 2016-12-13 21:36 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Efter tre grundkurser, en per religion, om Islam, Hinduismen och Buddhismen med varsitt tillhörande miniförhör har vi nu kommit fram till slutuppgiften i Religionskunskap denna termin. Denna går ut på att jämföra och reflektera över de tre religionerna utifrån frågorna nedan, under lektionstid v. 50. Bedömning syns därefter här.

Innehåll

Instruktioner:

Jämför och reflektera

 

Använd all din grundkunskap, läroboken, dina egna anteckningar och ifyllda miniförhör för att reflektera över följande frågor:

 

1.      1. Vilka är de största likheterna och de största skillnaderna mellan de tre religionerna som vi nu lärt oss om? Använd dig av relevanta begrepp och skriv om följande punkter:

·         Synen på världen och människans plats i denna.

·         Regler och inflytande över utövarens liv och identitet.

·         Möjligheter och hinder för att utöva religionen i dagens samhälle (till exempel i Sverige).2.      Läs utdragen från representanterna för respektive religion på nästa sida och svara på följande frågor:

  •  Vilka är varje representants viktigaste argument för att den egna religionen är sann, god och/eller rätt?
  • Vad skulle du själv ifrågasätta mest i de olika beskrivningarna och argumenten för detta? Utgå från dig själv, oavsett vilken tro eller icketro du själv har, och det du har lärt dig om religionerna. Tänk källkritiskt. Observera dock att du inte är tvungen att ifrågasätta alla tre beskrivningarna. Om du känner att du inte kan ifrågasätta en eller två av dem är det helt ok.

 

 

Utdrag ur Vad du inte vet om Islam av Mostafa Malaekah, publicerad på www.stockholmsmoské.se av Islamiska förbundet, Stockholms moské:

Islams trossatser är eviga sanningar som varken ändras eller utvecklas. De beskrivs i Koranen[3] och i Guds sista profet, Muhammads lära. Trons ”pelare” eller grunder i tron är tron på: (1) en, unik, ojämförbar Gud, (2) änglarna som Han skapat, (3) skrifterna som uppenbarats av Honom för Hans profeter, (4) profeterna genom vilka han skickat sina uppenbarelser till mänskligheten, (5) det eviga livet efter döden, Domedagen och personligt ansvar för handlingar, och (6) Guds perfekta dom och totala makt över människans öde (oavsett om det är bra eller dåligt).[4]

Dessa trossatser är det som förklarar existensens mysterium och hemligheterna i livet och döden. Och de svarar på dessa tidlösa och återkommande frågor: ”Varifrån kommer vi?” ”Vart är vi på väg?” och ”Varför?”

 

Utdrag ur Hindu Mandir information guide 2014-2015, publicerad på www.mandirstockholm.se av Hindu Mandir Society, Stockholm:

When God created the universe, He endowed it with order, with the laws to govern creation. Dharma is God's divine law prevailing on every level of existence, from the sustaining cosmic order to religious and moral laws which bind us in harmony with that order. Related to the soul, dharma is the mode of conduct most conducive to spiritual advancement, the right and righteous path. It is piety and ethical practice, duty and obligation. When we follow dharma, we are in conformity with the Truth that inheres and instructs the universe, and we naturally abide in closeness to God. Adharma is opposition to divine law. Dharma is to the individual what its normal development is to a seed--the orderly fulfillment of an inherent nature and destiny.

 

Utdrag ur Om Buddhism, publicerad på http://buddhism-sbs.se av Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd:

Den ädla åttafaldiga vägen täcker in hela det mänskliga livet. De s.k. rätta stegen ska ses som en strävan att bli äkta och sann mot sig själv och andra. Man tränar sig i att vara en god människa, som försöker leva ett gott liv tillsammans med sina medmänniskor. Att leva uppmärksam här och nu där vårt liv verkligen utspelar sig, inte i minnen från det förgångna eller i planer för framtiden. Den buddhistiska vägen är i allt väsentligt en träning för att nå insikt, visdom, medkänsla och kärleksfull vänlighet, samt befrielse från onödigt mentalt lidande.

 

 

 

 

Matriser

Re
Bedömningsmatris reflektionsuppgift

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Kunskap om världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om de tre världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Eleven har goda kunskaper om de tre världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Eleven har mycket goda kunskaper om de tre världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Likheter och skillnader
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan de tre religionerna
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan de tre religionerna
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan de tre religionerna
Påverkan samhälle-religion
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Livsfrågor/-åskådningar
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Källor om religioner
Eleven kan använda olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt för att söka information om olika sätt att tro. Eleven diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Eleven kan använda olika källor på ett relativt väl fungerande sätt för att söka information om olika sätt att tro. Eleven diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Eleven kan använda olika källor på ett väl fungerande sätt för att söka information om olika sätt att tro. Eleven diskuterar på ett välutvecklat och nyanserat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.