👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Ht-17 åk 7 Slöjd, yllebroderi med Graffiti tatuering MF/MB

Skapad 2016-12-13 23:48 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP, Sittdyna, yllebroderi med Graffiti tatuering, Tema respekt! Åk 7.
Grundskola 7 Slöjd
Sittdyna, yllebroderi med Graffiti tatuering Tema respekt!

Innehåll

Sittdyna, yllebroderi med Graffiti tatuering, ht 17

Mål för elev

 • Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • Utveckla förmågan att välja och motivera tillvägagångssättet i slöjdarbetet utifrån syftet och arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
 • Utveckla förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Innehåll

Slöjdarbetets olika delar:

 • idéutveckling, övervägande, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etniskt och kulturellt identitet. 
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.

Genomförande

 • Skissa på en på en sittdyna med Yllebroderi med med tema respekt, "Graffiti tatuering" .
 • Skissa och formge en sittdyna utifrån "tema respekt" . 
 • Välj dekoration utifrån "tema respekt" det ska finnas minst en hand eller flera på sittdynan.
 • Du kommer att arbeta med materialet ull i tyg och garn.
 • Utveckla och genomföra det praktiska arbetet genom att brodera utifrån tema respekt, Graffiti tatuering
 • Dokumentera arbetet med bilder och text vid 3 tillfällen, vid start, innan utvecklingssamtal och efter arbetet är slutfört, på unikum/lärlogg/ämne - slöjd 
 • Arbetet kommer att pågå under en termin.

Bedömning

 • Förmågan att Formge och Framställa, en sittdyna genom yllebroderi.
 • Förmågan att välja och motivera tillvägagångssättet utifrån syftet med arbetet.
 • Förmågan att analysera och värdera arbetsprocessen med slöjdspecifika begrepp.

Kursplanemål

Syftet med undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,

Matriser

Sl
Sittdyna, yllebroderi med Graffiti tatuering. Tema respekt!

E
C
A
Formge och framställa
Eleven kan på ett ENKELT och DELVIS genomarbetat sätt formge och framställa en sittdyna i olika material utifrån INSTRUKTIONER. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett SÄKERT och i HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
Eleven kan på ett UTVECKLAT och RELATIVT VÄL genomarbetat sätt formge och framställa en sittdyna i olika material utifrån INSTRUKTIONER och DELVIS EGNA INITIATIV. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt..
Eleven kan på ett VÄLUTVECKLAT och VÄL genomarbetat sätt formge och framställa en sittdyna i olika material utifrån INSTRUKTIONER och EGNA INITIATIV. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt MED PRECISION.
Välja och motivera
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger ENKLA motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Dessutom kan eleven PRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlings-alternativ som leder framåt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger UTVECKLANDE motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Dessutom kan eleven PRÖVA och OMPRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings-alternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger VÄLUTVECKLADE motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och SÅDANT SOM ELEVEN SJÄLV HAR SÖKT UPP. Dessutom kan eleven SYSTEMATISKT PRÖVA och OMPRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Analysera och värdera arbetsprocessen
Eleven kan ge ENKLA omdömen om arbetsprocessen med VISS användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet..
Eleven kan ge UTVECKLANDE omdömen om arbetsprocessen med RELATIVT GOD användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med GOD användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.