Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum år 6

Skapad 2016-12-14 09:22 i Stavby skola Uppsala
Universum, solsystem, stjärnbilder, världsbilder mm
Grundskola 4 – 6 Fysik
Universum är stort, tyst och väldigt kallt. Det finns galaxer, stjärnor, planeter och gasmoln, och där finns vi. Människa har i alla tider tittat upp mot himlen och funderat över universums gåtor, kanske har du också det. Under detta arbetsområde kommer vi lära oss mer om det universum vi befinner oss i och förhoppningsvis får du svar på några av dina frågor.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska få mer kunskaper om universum. Om stjärnor, planeter och andra himlakroppar, hur de rör sig och varför samt vad det får för konsekvenser. Du kommer också få lära dig mer om några världsbilder vi haft och hur vår världsbild ser ut idag.

Under arbetsområdet kommer du också få träna på att föra loggbok och samtala om olika texter och filmer.

Undervisning

Vi kommer att:

 • Se filmer och föra anteckningar och loggbok utifrån dem.
 • Prata om, diskutera och jämföra olika begrepp och texter.
 • Samtala om era frågor och förhoppningsvis få besök av en expert...
 • Göra praktiska grejer.
 • Ha ett avslutande prov.

Bedömning

Se matrisen för kunskapskraven, här nedanför finns en lista med exempel på saker du ska kunna.

Du ska kunna:

 • Veta vad en stjärnbild är och 
 • Känna till hur man såg på världen förr och hur världsbilden har förändrats.
 • Veta vilka planeter som finns i vårt solsystem och något om dem.
 • Beskriva solens och månens inverkan på jorden.
 • Ge exempel på några himlakroppar i universum och hur de rör sig.
 • Beskriva vad ord/begrepp som t.ex. asteroid, komet, nebulosa, svart hål innebär. (ta hjälp av loggbok)
 • Förklara hur det blir dag och natt, vad en månad är och varför vi har årstider.
 • Veta vad satelliter är och vad de används till.
 • Berätta om människans strävan att komma upp i rymden och vår tid där.

Förutom det kontinuerliga arbetet kommer även provet att bedömas. 

Uppgifter

 • Timglaset

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
  Fy  C 6
 • Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  C 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6

Matriser

Fy
Universum

Bedömning enligt Lgr 11

E
C
A
Förklara och beskriva naturvetenskapliga upptäckter
Du har grundläggande kunskaper om naturvetenskapliga upptäckter, t ex världsbilden förr och nu, satelliter och tidmätning samt på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever. Du visar detta genom att förklara vissa begrepp.
Du har goda kunskaper om några naturvetenskapliga upptäckter, t ex världsbilden förr och nu, satelliter och tidmätning samt på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever. Du visar det genom att använda begrepp i beskrivningar.
Du har mycket goda kunskaper om några naturvetenskapliga upptäckter, t ex världsbilden förr och nu, satelliter och tidmätning samt på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever. Du visar det genom att förstå och använda tidigare och nya begrepp i rätt sammanhang. Du visar även förståelse genom att koppla samman kunskaper och förklarar samband.
Förklara och beskriva astronomiska fenomen
Du har grundläggande kunskaper om astronomiska fenomen t.ex. nebulosa, supernova, röd jätte och svart hål samt andra himlakroppar i vårt solsystem.. Du visar det genom att förklara vissa ord och begrepp.
Du har goda kunskaper om astronomiska fenomen t.ex. nebulosa, supernova, röd jätte och svart hål samt andra himlakroppar i vårt solsystem. Du visar det genom att använda begrepp i beskrivningar.
Du har mycket goda kunskaper om astronomiska fenomen t.ex. nebulosa, supernova, röd jätte och svart hål samt andra himlakroppar i vårt solsystem. Du visar det genom att förstå och använda tidigare och nya begrepp i rätt sammanhang. Du visar även förståelse genom att koppla samman kunskaper och förklarar samband.
Förklara och beskriva dag/natt, månader, år och årstider.
Du kan föra enkla resonemang om hur dag, natt, månader och årstider uppkommer. Du visar det genom att beskriva och ge exempel på himlakropparnas rörelse i förhållande till varandra.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur dag, natt, månader och årstider uppkommer. Du visar det genom att förklara och visa på samband kring himlakropparnas rörelser i förhållande till varandra.
Du kan föra välutvecklade resonemang om hur dag, natt, månader och årstider uppkommer. Du visar det genom att förklara och visa på mönster i himlakropparnas rörelser i förhållande till varandra. (t.ex. genom att använda Newtons rörelselagar)
Genomföra och planera undersökning
Du kan genomföra undersökningar efter en färdig planering. Du kan vara med och bidra till att formulera en planering som det går att arbeta utifrån.
Du kan genomföra undersökningar efter en färdig planering. Du kan formulera en planering som det efter viss bearbetning går att arbeta utifrån.
Du kan genomföra undersökningar efter en färdig planering. Du kan formulera en planering som det går att arbeta utifrån.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: