Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa-åk 6

Skapad 2016-12-14 11:43 i Hällaryds skola Karlshamn
Vi kommer i åk 6 att bl.a. läsa om Europa, hållbar framtid samt lära oss olika geografiska begrepp. Vi utgår från boken PULS Geografi Europa.
Grundskola 6 Geografi
Vi ska under ett par veckor arbeta med Europa.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

du inom geografi ska lära dig om:

 • Jordens och Europas olika naturtyper och naturresurser t.ex. vatten, odlingsmark, skogar
 • Kartan och dess uppbyggnad.
 • Hur val i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Centrala ord och begrepp som handlar om geografi.
 • Namn och läge på Europas länder, orter, vatten och berg.
 • Hur levnadsvillkoren ser ut i olika delar av världen.

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

 • vi kommer att jobba med boken " Geografi Europa", läsa och svara på frågor till texterna.
 • diskutera i helklass och i mindre grupper.
 • titta på film om Europa.
 • arbeta i helklass och i mindre grupper.

DETTA SKA BEDÖMAS

 • hur du kan arbeta med olika källor.
 • hur du använder olika geografiska begrepp.
 • hur du använder olika kartor.
 • hur du kan placera ut orter, vatten och berg i Europa.
 • hur du kan resonera kring hållbar utveckling.
 • hur du kan förklara hur vi kan påverka olika levnadsvillkor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi åk 6

E
C
A
Natur- och kulturlandskap
Du har baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Landskap, resurser & befolkning
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett utvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett välutvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Geografiska begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Kartor, källor, metoder och tekniker
Du kan använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Namngeografi
Du har baskunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har goda baskunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har mycket goda baskunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: