Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2016-12-15 08:27 i Allerums skola Helsingborg
Ettt arbetsområde för år 5-6 om Sverige under Stormaktstiden.
Grundskola 5 – 6 Historia
Du ska få lära dig om en period i Sveriges historia som vi kallar Stormaktstiden. Det är en spännande tid med ordning och reda i Sverige, dels krig och kaos i Europa. De många krigen påverkar hela samhället och alla som bor i Sverige. Vi kommer att lära oss om krigen och dess orsaker, kungar, en drottning, om rika och fattiga och om häxor. Följ med på en spännande resa i Sveriges historia.

Innehåll

Mål

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga................

 • att berätta om olika människors levnadsvillkor. (män, kvinnor, barn, soldater). Kommunikativ förmåga.
 • att kunna jämföra livet under 1600-talet i Sverige med livet i dag. Analysförmåga.
 • att berätta om några historiska personer, Gustav II Adolf, Drottning Kristina, Karl X, Karl XI  m.fl. Kommunikativ förmåga.
 • att kunna redogöra för händelser kopplade till kampen om Östersjön, dess orsak och konsekvenser (t. ex. 30-åriga kriget, kriget mot Ryssland, Polen och Danmark) I samband med detta skall du kunna använda en enkel förklaringsmodell. Kommunikativ förmåga.
 • att kunna redogöra för hur Skåneland blev svenskt och orsakerna till detta. Metakognitiv förmåga.
 • att berätta om hur svenska staten växte fram och kunna ge exempel på vad av detta som finns kvar idag. Metakognitiv förmåga.
 • att kunna använda ord och begrepp, kopplade till ämnet. Ex kronologi, orsak och konsekvens och tidsrelaterade ord. Begreppslig förmåga

Undervisning

Vad ska du lära dig?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att utgå ifrån läroboken Stormaktstiden. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar. Vi läser olika texter, tolkar bilder och ser på filmer. Ni kommer även att ha tillgång till refernslitteratur. Ni kommer att få träna att föra resonemang utifrån diskussionsfrågor. I alla skriftliga och muntliga resonemang ska vi träna på att använda ord och begrepp som är relaterade till ämnet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Stormaktstiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Berätta om olika människors levnadsvillkor. män, kvinnor, barn, soldater)
Du har grundläggande kunskaper om människors levnadsvillkor. Det visar du genom att berätta på ett enkelt sätt hur människor levde under Stormaktstiden. Du kan också ge exempel på varför människor levde som de gjorde.
Du har goda kunskaper om människors levnadsvillkor. Det visar du genom att berätta på ett utvecklat sätt hur människor levde under Stormaktstiden. Du kan också ge några exempel på varför människor levde som de gjorde.
Du har mycket goda kunskaper om människors levnadsvillkor. Det visar du genom att berätta på ett välutvecklat sätt hur människor levde under Stormaktstiden. Du kan också ge flera olika exempel på varför människor levde som de gjorde.
Berätta om några historiska personer, t.ex. Gustav II Adolf, Drottning Kristina, Karl X, Karl XI, Karl XII, Peter den store m.fl.. Samt Kunna redogöra för händelser kopplade till kampen om Östersjön, dess orsak och konsekvenser (t ex 30-åriga kriget, kriget mot Ryssland och Danmark)
Du har grundläggande kunskaper om historiska gestalter och händelser. Det visar du genom att berätta på ett enkelt sätt hur personernas handlingar och händelser påverkade samhället.
Du har goda kunskaper om historiska gestalter och händelser. Det visar du genom att berätta på ett utvecklat sätt hur personernas handlingar och händelser påverkade samhället.
Du har mycket goda kunskaper om historiska gestalter och händelser. Det visar du genom att berätta på ett välutvecklat sätt hur personernas handlingar och händelser påverkade samhället.
Kunna använda ord och begrepp, kopplade till ämnet. Ex kronologi, orsak och konsekvens och tidsrelaterade ord.
Du kan använda och förklara några historiska begrepp i dina resonemang på ett fungerande sätt.
Du kan använda och förklara ett flertal historiska begrepp i dina resonemang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder och förklara historiska begrepp i dina resonemang på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: