Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 6 Samerna Vt- 17

Skapad 2016-12-15 08:43 i Piratenskolan Simrishamn
Grundskola 4 – 6 Slöjd Religionskunskap Svenska Musik
Samerna v.3-11

Innehåll

När du har jobbat klart med detta område ska du:

 Jag känner till urfolket samerna

 Jag känner till var samerna bor och hur levnadsvillkoren för samer ser ut i nutiden och

historiskt. (Samhällskunskap)

 Jag känner till att samerna är en nationell minoritet i Sverige (Samhällskunskap)

 Jag kan söka information i olika medier som läroboken och på internet samt värdera

en källa ((Samhällskunskap)

 Jag känner till berättelser från äldre samisk religion (religion)

 Jag känner till vad religioner kan betyda för människans identitet, livsstil och

grupptillhörighet. (religion)

 

 Jag känner till något om de nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i

samhället. (svenska)

 Jag känner till något om folkmusik från den samiska folkmusiken, dvs joik. (musik)

 

I undervisningen ska vi ...

Se faktafilmer, läsa faktatexter och berättande texter. Hämta information från digitala medier

som film och internet.

 

Hur visar du att du har lärt dig och hur bedöms detta?

Genom aktivt deltagande under gemensamma diskussioner och genomgångar. Du kommer

själv att få välja redovisningsmetod, t.ex. skriva faktatext, power point eller väggtidning.

 

Begrepp: Du känner till begreppen urfolk och nationell minoritet Urfolket samerna. Du kan förklara vem som är same och hur det är att leva som same.

Instuderingsfrågor som jag vill ska finnas med i ditt arbete:

Vad är minoritetsbefolkning?

Vad innebär det att vara same?

Vad har samerna för rättigheter?

Om man är same idag, var kan man bo och vad arbeta med då?

 

Levnadsvilkor: Du känner till området Sapmi samt kan beskriva var och hur samerna lever idag.

Religion: Du känner till vad samisk religion betyder för den samiska identiteten.

Språk: Du känner till att samiska är ett minoritetsspråk och vad det innebär.

Musik:Du känner igen samisk folkmusik, jojk.

 

Matriser

Re Sv Mu Sl
Religion åk 6 Samerna Vt- 17

Rubrik 1

E
Tillräckligt
C
Utvecklande
A
Väl utvecklande
Aspekt 1
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Jag kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan ses i dagens samhälle.
Ny aspekt
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Jag kan fundera över och föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i boken, Sms från Soppero i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor. Exempelvis:
Jag kan föra utvecklade resonemang
Jag kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang
Ny aspekt
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Jag kan skriva ner mina tankar om vardagliga moraliska frågor om boken, Sms från Soppero och kan bland annat fundera över vad det kan innebära att göra gott. Du skriver ner dina tankar om vad som händer i boken. Om värderingar och handlingar, samt motiven för dessa.
Jag kan skriva ner mina tankar och reflektera över händelser från boken.
Jag kan skriva ner välutvecklade tankar och reflektioner över händelser från boken.
Ny aspekt
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Jag kan söka information om samerna och några andra av Sveriges nationella minoriteter och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
och använder då olika typer av källor på ett i relativt väl fungerande sättsamt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: