👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet år 7 2019

Skapad 2016-12-15 11:42 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola F
Vi lär oss om elektricitet och elektriska komponenter. Vi lär oss förstå och rita kopplingar och kopplingsscheman. Vi lär oss koppla in och mäta med mätinstrument. Vi räknar med ström, spänning och resistens. Vi får reda på hur en resoistor används i en krets och hur man tolkar markeringar för att veta hur stor restians resistorn har. Vi bygger en elektromagnet och lär oss hur man kan påverkas dess styrka. Du får lära dig vad en kortslutning är.

Innehåll

Du ska lära dig om elektricitet. Du lär dig om kopplingar och att rita egna kopplingsscheman. Du ska lära dig skillnaden mellan seriekoppling och parallellkoppling. Du får också lära dig koppla in och mäta med mätinstrument som en voltmätare och amperemätare. Du känner till några olika symboler som används i kopplingar tex, lampa, strömkälla, strömbrytare, volt- och amperemeter.Vi använder multimeter för att testa batterier och glödlampors funktion. Du ska få lära dig att räkna med ström, spänning och resistens med Ohms lag. Vi lär os vad som menas med "kortslutning" i en elektrisk krets. Vi undersöker och hur man kan skapa elektromagneter med ström och en spole. 

Vi arbetar med avsnittet "Ellära och elektronik" i Clio, men ni får också annat material under lektionerna.

Uppgifter

  • Vilken tråd har högst resistens?

Matriser

Elektricitet år 7

Rubrik 1

Ännu ej godkänd
Krav för betyget E
Krav för betyget C
Krav för betyget A
Kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, elektricitet och magnetism och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Ännu ej godkänd nivå
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Naturvetenskapligt arbete
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta utifrån I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och dra slutsatser med koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Ännu ej godkänd nivå
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Resonera och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Ännu ej godkänd nivå
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå