Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mal Engelska vt-17 litteraturprojekt Holes

Skapad 2016-12-15 13:43 i Anslagstavla personal Malevik Kungsbacka Förskola & Grundskola
Här skriver du en kort beskrivning av arbetsområdet
Grundskola 6 – 9 Engelska
"And so, Stanley Yelnats seems to serve an easy sentence, which is only fair because he is as innocent as you and me. But Stanley is not going where het thinks he is. Camp Green Lake is like no other camp anywhere. It is bizarre, almost otherworldly place that has no lake and nothing that is green. Nor is it a camp, at least not the kind of camp kids look forward to in the summertime. It is a place that once held ”the largest lake in Texas,” but today it is only a scorching desert wasteland, dotted with countless holes dug by the boys who live at the camp."

Innehåll

Syfte

 Vi kommer att använda oss av olika förmågor inom språkundervisningen. syftet är att utveckla din läsförtåelse, att diskutera och uttrycka tankar och åsikter om det lästa.

 

Centralt innehåll

  • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften

Det här skall du lära dig

Utveckla din läsförståelse, redogöra för det lästa samt diskutera företeelser ur boken både skriftligt och muntligt.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att 

  • Läsa och lyssna på boken, diskutera handlingen och språkliga företeelser.
  • Arbeta med uppgifter kopplade till boken.
  • Skriva kort om boken.
  • Redovisa muntligt.

Redovisning

Du ska skriv två korta uppgifter samt hålla en muntlig presentation kring boken.

Bedömning

Vi bedömer den skriftliga förmågan, läsförmågan, den muntliga presentationen samt diskussioner under lektionstid.

Uppgifter

  • Holes exercise 2

  • Holes - exercise 1

Matriser

En
Mal Engelska vt-13 år 7-9 Lgr11

Bedömningsmatris

Engelska år 7-9
E
C
A
Skriva
1
Eleven kan i skriftliga framställningar i olika genrer formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan i skriftliga framställningar i olika genrer formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan i skriftliga framställningar i olika genrer formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
2
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
5
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Tala/Samtala
1
Eleven kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan formulera sig relativt varierat relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
2
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
3
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Lyssna
1
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Läsa
1
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i texter i olika genrer
2
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: