Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikfokus på Timotej jan-feb

Skapad 2016-12-15 14:38 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Vi vill att barnen ska upptäcka matematiken i vardagen och väcka intresset för siffror, färg, form och lägesbeskrivningar.

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Pippi och hennes vänner vill att barnen ska förbereda en fest som vi ska ha i slutet av februari. Barnen ska duka, blåsa ballonger, baka en kaka, vika servetter, göra inbjudningskort och bestämma lekar till kalaset.

Barnen kommer att vara mer delaktiga i att duka fram och duka av vid måltiderna.

Vi vill uppmuntra barnen att ta på sig ytterkläder själva.

Vi fortsätter jobba med små grupper.

I våra "stora" samlingar vill vi presentera olika matematiska problem, där vi kommer fram till olika lösningar.

 

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Vi bygger vidare på vad de vill lära sig mer om och ge dem utrymme att komma med förslag. Vi observerar de yngre barnen för att se vad de visar mest intresse för. Vi tar till vara på vad barnen prata om och leker samt funderar på vid våra olika utbildningssituationer.

 

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi kommer att fotografera och anteckna vad som händer. Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för utvärdering och analys.

Vi dokumenterar barnens tankar och kommentarer på unikum så att föräldrar får ta del av barnens vardag. Tillsammans tittar vi sen på dokumentationen och reflekterar kring den.

Utvärdering:

Vi märker och ser att intresset har varit stort omkring matematik. Känslan är att det finns just nu mer att arbeta med. Nya utforskningsområden vi vill fokusera på är färg, form och lägesbeskrivningar. Således fortsätter vi Mars ut med detta område.

Vi ser att barnen spontananvänder matematik, även de yngsta barnen räknar tex vid matsituationer (ärtor, majs), mycket - lite mjölk.

Efter mars månads slut är barnen fortfarande intresserade och detta område kommer att fortgå vidare i narurkunskapens fokusområde som är som är vårt nästa fokus. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: