Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi och välfärd

Skapad 2016-12-15 16:04 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Det går inte att titta på en nyhetssändning utan att det pratas om ekonomi, men vad är ekonomi? Varför är det så viktigt? Hur rör sig pengarna i samhället? Varför rör de sig? Vilken roll spelar politisk makt för hur ekonomin fungerar? Vad menas med ekonomisk rättvisa? Är sjukvården i Sverige gratis? Vad är en fackförening? Detta är några frågor som ni kommer få svar på under detta arbetsområde.

Innehåll

Arbetsmaterial: läroboken ”Struktur”, sidorna 80-117, föreläsningar med diskussion och era anteckningar från dessa, utdelade häften. Se även studi här .

 

Arbetsområdets syfte och övergripande frågor, grundade i kunskapskravet för samhällskunskap, Lgr11. 

 • Beskriv det ekonomiska kretsloppet.
 • Resonera om hur kretsloppet kan påverkas om någon del av det försvinner.
 • Vilka är de fyra produktionsmedlen? Hur hör de ihop?
 • Varför är det viktigt för en stat att ha välutbildad arbetskraft? (Sambandet med BNP)
 • Hur brukar Riksbanken agera vid högkonjunktur ?
 • Beskriv: varor, tjänster, BNP och inflation.
 • Hur fungerar relationen utbud-efterfrågan i en ren marknadsekonomi?
 • Vika är arbetsmarknadens olika parter och vilka roller ha de?
 • Vad påverkar hur mycket lön man får inom en viss yrkesgrupp?
 • Vad påverkar hur mycket lön en individ inom en viss yrkesgrupp får?
 • Vilka välfärdssystem har vi i Sverige och hur finansieras de?
 • Resonera om hur mycket staten är skyldig att ta hand om sina medborgare via våra välfärdssystem.
 • Hur kan man mäta välfärd? 

Bedömning och utvärdering: 

Utvärdering av dina kunskaper kommer dels ske genom muntliga diskussioner och uppgifter under lektionstid. På området ekonomi (sidorna 80-98 i läroboken) kommer du även skriva ett prov. 

 

Centralt innehåll från LGR 11 som behandlas i detta arbetsområde

 • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter det kan få för individer och grupper.
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
 • Arbetsmarknaden och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. […].
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: