Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Tema vatten åk 2, Valhallaskolan

Skapad 2016-12-15 22:49 i Valhallaskolan Halmstad
Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar en nyfikenhet och ett intresse för att undersöka omvärlden. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förmågan att använda kemins begrepp.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar en nyfikenhet och ett intresse för att undersöka sin omvärld. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förmågan att använda kemins begrepp och förmågan att formulera en hypotes.

Innehåll

Syfte

Du ska få möjlighet att utveckla följande kunskaper

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • se filmer om vattnet och dess olika former (fast, flytande och gas), samt om vattnets kretslopp.
 • samtala och reflektera om det vi sett och läst.
 • observera, experimentera och undersöka vattnets olika former
 • skriva och rita om det vi observerar.
 • läsa enkla faktaböcker.
 • skriva gemensam faktatext på Cleverboarden.
 • sjunga om vatten

Bedömning

Se matris: NO - Tema vatten åk 2, Valhallaskolan.

Kunskapskrav

Se nedan.

Utvärdering

Efter arbetet med vatten kommer utvärdering ske muntligt eller skriftligt i små grupper, om vad du lärt dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: