Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Hallen.

Skapad 2016-12-16 12:35 i Backebo Dibber Sverige AB
På- och avklädning för in och utgång.
Förskola
För att få en bättre struktur vid utgång och ingång.

Innehåll

BAKGRUND

Vi behöver få en bättre struktur i hallen vid utgång och ingång.

Vi behöver få till att hallsituationer också kan fungera som en arena för ett pedagogiskt arbete där barnen kan tillägna sig nya färdigheter och vara delaktiga i verksamheten.

MÅL

Målet är att ta sig ut och in så smidigt som möjligt utan att det skapas kaos i hallen, samt öka barnens självständighet vid på- och avklädning, öka deras ansvar för egna kläder och öka barnens ordförråd.

METOD - GENOMFÖRANDE

Hur når vi målet? Vi talar om för barnen i god tid att vi ska gå ut så att de kan förbereda sig mentalt. Barnen får ett tillfälle till att träna sin självständighet genom att ta på och ta av sig kläderna, samt lägga dem på sin hylla. Om något barn behöver hjälp får man det självklart. Pedagogen namnger också olika klädesplagg och handlingar vid på- och avklädning. Barn behöver tid så vi ska heller inte stressa ut eller in.

Vid utgång:

Påklädning sker i små grupper för att undvika trängsel i hallen. De barn som kan hämtar sina ytterkläder och tar på sig dem själva, helt eller delvis, de som inte kan får hjälp av pedagogen. Om pedagogen är upptagen kan de hänvisa till att be en kompis om hjälp. En pedagog går ut och tar emot de barn som är klara för att slippa spring i hallen och att barnen blir svettiga.

 Vid ingång:

Barnen får gå in i omgångar. Max 3 barn åt gången. Detta för att ge dem tid och stöd att fixa det mesta själva. De barn som kan tar av sig ytterkläderna själva, helt eller delvis, de som inte kan får hjälp av pedagogen. Barnen får träna på att ta hand om sina kläder genom att lägga dem på sin hylla. Blöjfria barn går självständigt på toaletten och tvättar händerna, de andra barnen fortsätter till skötrummet för blöjbyte och sedan för tvätt av händerna.

När det blir ledigt i hallen går nästa grupp in, osv.

DOKUMENTATION

Vi pedagoger observerar hur vår planering fungerar i praktiken.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar på vår reflektionstid hur det har gått och vad vi kan förbättra.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: