Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ugglans pedagogiska planering vt-17

Skapad 2016-12-19 10:42 i Nolbäckens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Naturvetenskap - Luftexperiment

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Barngruppen är sammansvetsad och uttrycker nyfikenhet på olika ämnen.

Vi pedagoger har valt att arbeta med experiment kring elementet Luft.

 

Mål

 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
 • Lpfö98
  Förskollärare ska ansvara för att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.

 

 

Nedbrytning av valda läroplansmål

Vad är Luft?

.  

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi ställer frågan "Vad är luft?" i mindre grupper för att alla lättare ska komma till tals och känna delaktighet.

Vi kommer göra praktiska experiment med luft beroende på barnens svar med hjälp av böckerna Labba i Förskolan Av Beppe Singer och Luft, Naturvetenskap i Förskolan från Fenomen magasinet. Vi kommer löpande dokumentera arbetet via unikum och på Förskolan.

 

 

 

 

Uppföljning

Vi delade upp gruppen i pojkar/flickor (16 barn deltog) och ställde grundfrågan "Vad är Luft". Det var för flera en abstrakt grundfråga. som behövde följdfrågor för att locka fram fler tankar. Frågan varför är luften kall när man blåser med liten mun respektive varm när man andas med mer öppen mun uppkom.Utvärdering

 Det behövdes följdfrågor för att locka fram fler tankar om Vad är luft? Hur ser luft ut? Tar luft plats? Kan vi känna luft? För att fånga barnens tankar behöver vi vara två pedagoger, en som antecknar och en som håller i samtalet. Vi gjorde ett blogginlägg till vårdnadshavare. Vi sammanställde barnens tankar kring luft och dokumenterade synligt för barn och vårdnadshavare på ugglan. Vi ställde frågan om kall/varm luft till vårdnadshavare via unikum.

 

Analys och utveckling

Vi upplever att många av barnen hade flera tankar och funderingar kring luft. De flesta uttryckte flera tankar i halvgruppen. För att kunna fånga mer av de enskilda barnets tankar är det önskvärt att vara i ännu mindre grupper och tänka på hur vi sitter vid samtalet. Flera av barnen hade uttryckt tankar hemma och ett av barnen kom tillbaka nästa dag med förslag på ett experiment. 14 barn deltog i experimentet "Den omöjliga ballongen". Det blev intressanta samtal och funderingar om luft och experimentet. Vi tittade även på experimentet via UR. Genom experimentet blev det tydligt för många barn att luft tar plats. En förälder svarade via unikum på vår fråga och gemensamt via kanonen tog barn och pedagoger del av svaret.

Vi kommer fortsätta med experiment kring hur luft tar plats.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: