Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildframställning till olika texttyper

Skapad 2016-12-19 20:11 i Liljeforsskolan Uppsala
Att skapa bilder utifrån texter av olika genrer och illustrera egna och andras texter ökar elevernas förståelse av textinnehållet, befäster kunskaper och utvecklar deras bildspråk. Det utvecklar också förmågan att reflektera över likheter skillnader mellan bilder och ökar respekten för elevers olika sätt att tänka och uttrycka sig..
Grundskola 2 – 3 Bild Svenska Svenska som andraspråk
Att skapa bilder utifrån texter av olika genrer och illustrera egna och andras texter ökar elevernas förståelse av textinnehållet, befäster kunskaper och utvecklar deras bildspråk. Det utvecklar också förmågan att reflektera över likheter skillnader mellan bilder och ökar respekten för elevers olika sätt att tänka och uttrycka sig..

Innehåll

Du ska utveckla förmågan att:

 • Kommunicera med bilder
 • Analysera bilder och muntligt uttrycka dig med stöd av bilder
 • framställa bilder där text och bild samspelar

 

Undervisning och arbete:

 • Bygga upp bilder med hjälp av olika element som färg, form, horisont, för- och  bakgrund.
 • gemensamma muntliga  bildanalyser
 • kreativa lösningar på bildskapande utifrån elevernas egna tankar och idéer

Bedömning:

 • Aktivt deltagande i muntliga resonemang kring egna och andras bilder
 • Analyser av egna och gemensamma bildproduktioner kopplade till olika texters typiska drag

(Återgivande, Berättande och beskrivande texter)

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: