Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 16 åk 4 Sv Tema vänskap CR

Skapad 2016-12-20 09:33 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna förstå, analysera och tolka skönlitteratur avsedd för din ålder med hjälp av de fem strategierna spågumman, detektiven, reportern, konstnären och cowboyen.

Du ska kunna skriva en berättelse med handling som följer en röd tråd.
Du ska bli bättre på att se vad du kan göra för att förbättra din text.
Du ska bli säkrare på att använda de skrivregler som finns i det svenska språket.

Genomförande

Du kommer vara med i en bokcirkelgrupp där du ska läsa och göra uppgifter till boken Moa och Pelle – en kärlekshistoria av Kerstin Johansson i Backe. Ni kommer att träffas i gruppen och prata om och redovisa de skriftliga uppgifter ni får.  Uppgifterna baseras på lässtrategierna från ”En läsande klass”; spågumman, detektiven, reportern, konstnären och cowboyen.

Du kommer att ha rättstavningar och du kommer att arbeta med olika skrivövningar för att träna skrivregler och skrivflöde. Du ska skriva en dikt om vänskap och en berättelse med tema vänskap. Du ska ge och få respons på berättelsen för att kunna bearbeta och förbättra din text.

Bedömning
Bedömningen avser din förmåga att:
- kunna skriva en berättelse så en läsare kan följa med i berättelsen.
- kunna använda punkt, stor bokstav, skiljetecken (utropstecken, frågetecken, kommatecken), ny rad och talstreck vid dialog.
- kunna använda de olika lässtrategierna under din läsning för att skriftligt och muntligt i grupp kunna förklara och tolka det du har läst.

Matriser

Jä ht 16 åk 4 Sv Tema vänskap CR Ej avslutad

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Läsa och analysera skön- litteratur Läsa med
Du kan läsa för åldern anpassade texter och återge handlingen i texten i rätt ordning med enkla ord. Du kan besvara frågor och tala om vad du tycker om texten och varför du tycker så. flyt och använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt med grundläggande läsförståelse.
Du kan läsa för åldern anpassade texter och återge handlingen i texten i rätt ordning och har med flera viktiga händelser. 
Du kan besvara frågor och tala om vad du tycker om texten och ger förklaringar till dina svar i mer än ett led: ”... därför att ... det beror på att ...” gott flyt och använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt med god läsförståelse.
Du kan läsa för åldern anpassade texter och återger texten med egna ord i kronologisk ordning och har med alla viktiga händelser. Du kan besvara frågor och tala om vad du tycker om texten och ger förklaringar i flera led utan tankeluckor: ”... därför att de ... det beror på att ... vilket i sin tur beror på att ... vilket orsakas av... Jag menar att det är så därför att ... Jag tycker så därför att....å andra sidan....” mycket gott flyt och använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med mycket god läsförståelse.
Ny aspekt
Skriva en berättande text Skriva text med
Du kan skriva berättelser med enkel handling, där du räknar upp händelser och gör enkla beskrivningar av miljö och personer. Läsaren kan förstå och följa med i texten, du skriver till största del med en röd tråd. 
Du varierar ofta hur du börjar dina meningar. Du använder ofta skiljetecken och stor/liten bokstav på rätt sätt. enkel handling och i huvudsak fungerande struktur
Du kan skriva berättelser med utvecklade beskrivningar av miljö och personer. Du återger händelser och hur personerna upplever det som händer. Din text har en röd tråd och är indelad med inledning, handling och avslutning. Ditt ordval är ganska varierat. Du använder oftast skiljetecken och stor/liten bokstav på rätt sätt. utvecklad handling och relativt väl fungerande struktur
Du kan skriva berättelser med välutvecklade beskrivningar av miljö och personer.Du återger händelser och förmedlar tydligt personernas upplevelser och känslor. Din berättelse väcker intresse och engagemang hos läsaren. Din text har röd tråd och tydlig inledning, handling och avslutning. Du är säker på styckeindelning och använder skiljetecken och stor/liten bokstav korrekt. välutvecklad handling och väl fungerande struktur
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: