Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT-17 NO åk:6:Kraft och rörelse

Skapad 2016-12-20 12:18 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 6 Teknik Fysik
Under v.13-18 kommer vi arbeta med kraft och rörelse. Vi kommer besöka lekplatser för att undersöka olika fysikaliska fenomen.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

 • Vilka delar ur syftet vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?
 • Hur tar vi reda på elevernas förkunskaper och vad kan de ha inflytande över i planeringen av arbetsområdet?

Innehåll

Vi kommer prata om krafter och rörelser i vår vardag. Det kommer bli genomgångar med filmklipp och lärarledda förklaringar. Eleverna kommer få göra praktiska experiment och ställa hypoteser, för att sedan dokumentera sina iakttagelser digitalt och skriftligt. Eleverna kommer även få skapa egna frågeställningar utifrån experiment.

Bedömning

 • Eleverna kommer få göra enkla undersökningar av fysikaliska fenomen i sin närmiljö. Dessa kommer de få dokumentera i text och bild utifrån en gemensam mall, med frågeställning, hypotes och sedan arbeta systematiskt utifrån. 
 • I dokumentationerna av experimenten får eleven chans att förklara och därmed visa att denna har grundläggande kunskaper inom området. 

Konkretisering av mål

Du kommer få göra en undersökning, det är undersökningen som blir bedömd. I undersökningen ska följande punkter finnas beskrivna:

 • frågeställning och hypotes
 • arbetetsgång
 • resultat
 • förklaring av resultatet utifrån genomgångar, böcker och tidigare erfarenheter
 • samband till andra rörliga fysikaliska fenomen i din vardag

Du använder och beskriver fysikaliska begrepp: Kraft, kraftpilar, motkraft, rörelse, friktion, dragningskraft, tryckkraft, centripetalkraft, centrifugalkraft, tyngdkraft, accelerera ,hävarm, historiska upptäckter.

Newtons tre lagar: tröghet, kraft och motkraft. Newton (kraftenhet).

Arbetssätt

 • Det kommer vara lärarledda genomgångar och experiment. 
 • Det kommer vara experiment i smågrupper. 
 • Vi kommer jobba med på riktigt, böcker och arbetshäften. 

Dokumentation

All dokumentation sker i Unikum.

Matris: VT-17 NO åk:6: Kraft och rörelse.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: