Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - åk5 - Bråk,procent och decimaltal (Eldorado5B)

Skapad 2016-12-20 14:03 i Storvretaskolan Uppsala
Planering över kapitel 5 i läromedlet Eldorado 5B.
Grundskola 5 Matematik

Arbetsområdet täcker in ett arbete med procent, bråk och decimaltal.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kunskapskrav

De beräkningar vi gör är att använda oss av de fyra räknesätten när vi arbetar med bråk, decimal och procent.

Konkretisering av kunskapskraven

När vi är klara med det här området förväntas du kunna:

 • se samband mellan bråk, procent och decimaltal
 • göra en överslagsräkning med procent
 • växla mellan uttrycksformerna bråk, procent, decimal (samt bilder som representeras dessa)

Undervisning och bedömning

Undervisning:

 • Vi arbetar med läromedlet "Eldorado 5A", kapitel 2, 5B kapitel 5.
 • Vi har gemensamma genomgångar av de olika områdena i helklass
 • Eleverna arbetar individuellt, i par och i grupp med uppgifter inom nämnda områden.
 • VI kollar av kunskaperna med skolverkets diagnoser och genom att använda mini- whiteboards.

 

Bedömning:

Sker kontinuerligt under arbetets gång, genom muntliga redovisningar och diagnoser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik åk 5

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa problem och använda strategier och metoder
Du ska kunna lösa rika problem och använda dig av fingerfemman. Du ska kunna använda någon ytterligare strategi av följande: uteslutning, börja bakifrån, göra tabell och söka efter mönster. Du ska kunna välja räknesätt och kunna uttrycka en situation eller en uppgift matematiskt.
Du ska kunna lösa rika problem och förutom fingerfemman använda dig av strategierna uteslutning, börja bakifrån, göra tabell och söka efter mönster. Du ska vara säker på valet av räknesätt och kunna uttrycka en situation eller en uppgift matematiskt.
Du ska kunna lösa rika problem och vara säker på samtliga problemslösningsstrategier. Du ska vara säker på valet av räknesätt och kunna uttrycka en situation eller en uppgift matematiskt.
Beskriva tillvägagångssätt, resonera om resultatens rimlighet och ge förslag på alternativ
Du ska både muntligt och skriftligt kunna beskriva hur du löser en uppgift. Du ska kunna föra enkla och underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i elevnära situationer. Du ska kunna ge förslag på något alternativt tillvägagångssätt.
Du ska både muntligt och skriftligt kunna beskriva hur du löser en uppgift. Du ska kunna föra enkla och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i elevnära situationer. Du ska kunna ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Du ska både muntligt och skriftligt kunna beskriva hur du löser en uppgift. Du ska kunna föra väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i elevnära situationer. Du ska kunna ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Ha kunskaper om och använda matematiska begrepp
Du ska ha grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kunna använda dem i välkända sammanhang inom matematikens sex delområden: taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring samt problemlösning.
Du ska ha goda kunskaper om matematiska begrepp och kunna använda dem i bekanta sammanhang inom matematikens sex delområden: taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring samt problemlösning.
Du ska ha mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och kunna använda dem i nya sammanhang inom matematikens sex delområden: taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring samt problemlösning.
Beskriva begrepp med matematiska uttrycksformer
Du ska kunna beskriva och redovisa ett flertal begrepp med matematiska med mer varierande uttrycksformer.
Du ska kunna beskriva och redovisa begrepp med stor variation av matematiska uttrycksformer.
Du ska kunna beskriva och redovisa många begrepp med stor variation av uttrycksformer.
Växla uttrycksformer och resonera kring deras relation
Du ska kunna växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang. Tex kommutativa och associativa lagen.
Du ska kunna växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang. Tex kommutativa-, associativa- och distributiva lagen.
Du ska kunna växla mellan olika uttrycksformer samt föra väl utvecklade resonemang. Tex Kommutativa-, associativa- och distributiva lagen.
Välja och använda matematiska metoder, göra beräkningar och lösa uppgifter
Du ska kunna välja och använda ändamålsenliga metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter inom matematikens sex delområden.
Du ska kunna välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter inom matematikens sex delområden.
Du ska med säkerhet kunna välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter inom matematikens sex delområden.
Redogöra för och samtala om tillväga-gångssätt, använda matematiska uttrycksformer
Du ska kunna redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett fungerande sätt och använda dig av olika bilder, symboler, tabeller och grafer.
Du ska kunna redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett fungerande sätt och använda dig av bilder, symboler, tabeller, grafer och ex. ekvationer.
Du ska kunna redogöra för och samtala om tillvägagångssätt med god anpassning till sammanhanget och använda dig av bilder, symboler, tabeller, grafer och ex. ekvationer.
Föra och följa matematiska resonemang
Du ska kunna ställa frågor, framföra och bemöta argument så att resonemangen förs framåt.
Du ska kunna ställa frågor, framföra och bemöta argument så att resonemangen förs framåt och fördjupas.
Du ska kunna ställa frågor, framföra och bemöta argument så att resonemangen förs framåt, fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: