Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildspråk, gestaltningar och dikter

Skapad 2016-12-20 14:29 i Ljungviksskolan Lerum
Ett arbetsområde utifrån uppgifter dels hämtade ur "Kreativt skrivande" samt egna moment.
Grundskola F – 9 Svenska
Hur målar man bilder med ord, bilder som en läsare inte bara kan se utan också höra, känna, dofta och smaka? Hur kan man förmedla känslor utan att använda orden för dem? Hur kan man få ner ett myller av tankar och känslor i ett fåtal rader? Det handlar om bildspråk, gestaltningar och dikter.

Innehåll

Syfte

I det här området kommer du att genom övning och handledning få möjlighet att utveckla dina förmågor inom skriftspråket främst inom genren skönlitterär berättande text.

Du kommer att få möjlighet att träna din förmåga att analysera skönlitterär text.

Du kommer att få möjlighet att bli bättre förtrogen med användandet metaforer, symbolik och bildspråk i berättande text.

Du kommer att få stifta bekantskap med ett antal nutida samt historiska svenska diktare.

Du kommer att få öva dig i att skriva dikter

 

 

 

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Du kommer efter området att ha utvecklat dina kunskaper i målande, gestaltande språk samt att skriva, läsa och tolka poesi.
 

Undervisning/Metoder

Här skriver ni innehållet i undervisningen och vilka metoder som används i undervisningen:

Föreläsningar
Filmer
Gruppdiskussioner
m.fl.

Bedömning och redovisning

 

Muntlig redovisning 

Formativt

Diskussioner
Praktiskt genomförande av läs och skrivövningar
m.fl.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: