Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mu Årskurs 5 Lå 19/20

Skapad 2016-12-20 15:20 i Pluggparadiset Uppsala
Grundskola F – 9
Vi fortsätter att utveckla spelandet och sjungandet i ensembler. Nu lär vi oss även noter och andra musikaliska begrepp som vi behöver för att samspela och samtala om musik. Nytt i 5:an är att vi spelar utvecklat komp på trummor, lär oss ackord och melodispel på piano. Alla kommer också att få lära sig att spela en basgång på elbas. Vi kommer också att lyssna på berättelser om Mozart och Beethoven. Du ska också samtala och redovisa om egen vald musik, enskilt eller i grupp.

Innehåll

Arbetsområden ur det centrala innehållet:1: sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

2: Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

3:Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck  samt upplevelser av musik.

4:Musiksymboler, grafisk notation , noter och ackordbeteckningar.

5:Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang.

 

Det här kommer du att få undervisning om: 1-2: Du får lära dig fler ackord på gitarr och även olika sätt att kompa.Var och en ska även prova att spela en basgång  på elbas och ett utökat komp på trummor. Du ska också lära dig en melodislinga och prova  ackordspel på klaviatur.

3-4: Du får lära dig musikteori (ex: notvärden, pauser och andra musikord och begrepp)

5: Enskilt eller i grupp ska du presentera och associera dina upplevelser och tankar kring en artist/låt.

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas: Vid uppspel enskilt och i grupp på lektionerna. Vi kommer också att ha  teoriprov.

Presentationsuppgiften bedöms i samband med redovisning i skriftlig och ev muntlig presentation.

 

 

 

Uppgifter

Matriser

Kunskapskrav musik åk 1-6

F (insats krävs)
E
C
A
Delta i gemensam sång
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Spela & ackompanjera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Timing
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
Resonera om musicerande
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Musikaliska instrument
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: