Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - evolutionen

Skapad 2016-12-22 13:19 i Apalbyskolan Västerås Stad
Ord som behandlas är bland annat evolutionsteorin, biologisk mångfald, naturligt urval, anpassning, konkurrens.
Grundskola 9 Biologi
Under temat kommer du att lära dig olika begrepp som behandlar Charles Darwin och hans evolutionsteori.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer att präglas av:

- muntliga genomgångar och lektionsanteckningar
- diskussioner i helklass och i mindre grupper
- filmer och diskussionsfrågor till dessa
- att läsa kap 1 i Spektrum Biologi och svara på TDS-frågor samt arbeta med begreppen.


Tidsram

Vi startar arbetsområdet under v 48 och avslutar med ett skriftligt prov onsdag v 5

Bedömning - vad och hur

Att kunna diskutera och föra diskussionen framåt ska vi träna på efter filmer eller genomgångar. Det är viktigt att vara med i diskussioner som uppstår och att komma med frågor och egna tankar och funderingar. Du får även träna på att motivera dina ställningstaganden och förklara för dina klasskompisar. 

Att lära dig förstå, förklara och använda olika begrepp gör du genom att vara delaktig och engagerad vid genomgångar. Svara på frågor och ställa frågor. Använda begreppen när du svara på TDS-frågorna och öva på att skriva välutvecklade svar. Du kommer att lära dig många olika begrepp som du sen ska fundera över och koppla ihop med andra ord. 

Förutom arbete och diskussioner på lektionerna kommer du dessutom att kunna visa dina kunskaper på ett skriftligt prov onsdag v 5.

 Filmtips

5 små filmer om evolutionen med Jesper Rönndahl

https://www.youtube.com/watch?v=F80q4LvXxrY&list=PL201B17C91256372E

Livets mirakel Avsnitt 1: Evolutionen

https://www.oppetarkiv.se/video/2343150/livets-mirakel-avsnitt-1-av-3

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: