Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Maskinsömnad hoodie åk 6

Skapad 2016-12-25 21:33 i Mörsils skola F-9 Åre
Klädsömnad av lättsydda plagg.Till exempel shorts, kjolar och byxor med resår, t-shirts, collegetröjor, förkläden, vantar eller mössor. Eller Någon sak ur pärmarna med Pippelipper, Jing-Jang, väskor eller förvaring.
Grundskola 6 Slöjd
Du ska planera och sy en hoodie i egen design.

Innehåll

Syfte - Förmågorna du tränar

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker, 
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter, 
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och 
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll

Vad du ska göra.

 1. Du ska bestämma vad du vill göra för modell.
 2. Du ska välja material som passar till det du valt.
 3. Fundera vad du vill att färger och mönster ska uttrycka. Vilken stil du vill ha. Vill du göra förändringar?
 4. Du ska rita/skissa en bild hur du tänkt det ska bli när det är färdigt och göra en plan hur du ska göra.
 5. Du ska följa beskrivningen och sy din "sak".
 6. Du ska redovisa i din bok (se nästa rubrik).

 

Redovisning

När du är klar ska du berätta 

 • Vad du har slöjdat.
 • Hur du tänkte när du valde färg, form och material på din sak.
 • Hur resultatet blev om du jämför med din idé som du hade från början.
 • Om du fått tänka om under arbetets gång eller hur du löste något problem som du stötte på.
 • Hur du arbetat på lektionerna och med arbetet.
 • Vad du har lärt dig.


Försök använda dig av ord som har med maskinsömnad att göra när du skriver din redovisning.

T.ex.

 • Mönsterpapper
 • Måttband
 • Rätsida
 • Avigsida
 • Sömsmån
 • Trådriktning
 • Knappnålar
 • Strechsöm
 • Raksöm
 • Sick-sack
 • Mätsticka/Pfiffikus
 • Sprättare
 • Bomullstyg
 • Joggingtyg
 • Resårband
 • Mudd

Bedömning

Jag kommer titta på hur du arbetar genom hela slöjdprocessen.

Dom olika delarna kallas:

Idé, planering, genomförande och reflektion. 

 

Det här ska eleven kunna när kursen är klar:

Eleven ska kunna:

Framställa ett slöjdföremål sytt på maskin efter instruktioner 

Genomföra och slutföra sina arbeten och visa att man kan ta ansvar för sitt eget slöjdande och att arbetet löper på.  

Hitta olika strategier för att komma vidare om man kör fast i sitt slöjdande.

Under arbetets gång samt efter arbetets slut förväntas eleven reflektera över hur det går och har gått och varför, samt hur - den egna arbetsinsatsen varit och varför. Detta sker i samtal under arbetets gång samt i en avslutande muntlig eller skriftlig redovisning.

 

 

Film om Hoodiens historia 3.30min

https://www.facebook.com/TED/videos/1359961837483174/

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Slöjdmatris årskurs 6

1. Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och tekniker

F
E
D
C
B
A
Formge och framställa föremål
Jag kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Använda handverktyg redskap, verktyg och maskiner
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

2. Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

F
E
D
C
B
A
Idéutveckling
Jag kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Jag kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Jag kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som jag själv har sökt upp. Jag gör en två- eller tredimensionell skiss.
Välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar jag till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen bidrar jag till att formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som leder framåt
Motivera utifrån några miljöaspekter
Ger enkla motiveringar till sina val
Ger utvecklade motiveringar till sina val
Ger välutvecklade motiveringar till sina val

3. Förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

F
E
D
C
B
A
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat
Jag kan ge enkla omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge utvecklade omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

4. Förmågan att tolka slöjdföremålets estetiska och kulturella uttryck

F
E
D
C
B
A
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Jag tolkar slöjdföremålens uttryck och för då enkla resonemang om färg, form material och symboler.
Jag tolkar slöjdföremålens uttryck och för då utvecklade resonemang om färg, form material och symboler.
Jag tolkar slöjdföremålens uttryck och för då välutvecklade resonemang om färg, form material och symboler.

F
E
D
C
B
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: