Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartor och Sveriges geografi

Skapad 2016-12-27 18:34 i Malmabergsskolan Västerås Stad
Grundskola 4 Geografi
Vad kan man få för information från en karta? Sverige, vårt land. Var ligger olika platser? Städer, berg och sjöar? Hur är Sverige uppdelat?

Innehåll

Syfte med geografiämnet:
- att eleven ska få förståelse för att olika platser på jorden ser olika ut och ger olika livsbetingelser för människorna där
- att människor använder och påverkar naturen på olika sätt
-

Centralt innehåll. Vi jobbar med:
- hur hav och landområden har uppstått
- natur- och kulturlandskapen i Sverige
- kartor, hur de är uppbyggda och vilken information vi kan få från dem
- hur Sverige är uppdelat samt namngeografi i Sverige (landskap, orter, berg, vatten)
- Sveriges befolkning
- aktuella begrepp inom geografin

Kunskapskrav. Du ska visa att du kan:

- beskriva naturtyper i Sverige
- berätta något om Sveriges befolkning, t ex var många bor och varför
- använda en karta och förstå informationen som den ger
- placera Sveriges landskap på en karta
- placera en del orter, berg och vatten på en karta
- använda begrepp inom geografin

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Kartor och Sveriges geografi

Naturtyper
Eleven har ännu inte kunskaperna om naturlandskapen, och kan ännu inte föra resonemang kring dessa.
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla resonemang.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade resonemang.
Befolkning
 • Ge  E 6
Eleven kan ännu inte resonera om hur befolkningen är fördelad, och varför.
Eleven kan resonera grundläggande om hur befolkningen är fördelad, och varför.
Eleven kan resonera utvecklat om hur befolkningen är fördelad, och varför.
Kartor och information från dem
 • Ge  E 6
Eleven kan ännu inte ta till sig och använda information från kartor.
Eleven kan ta till sig och använda information från kartor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ta till sig och använda information från kartor på ett relativt väl fungerande sätt.
Sveriges namngeografi
Eleven har ännu inte de grundläggande kunskaperna om Sveriges namngeografi.
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges namngeografi.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges namngeografi.
Geografiska begrepp
Eleven kan ännu inte använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: