Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gläntan 2017

Skapad 2016-12-28 08:01 i Slöinge förskola Falkenberg
Mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor med start våren 2016.
Förskola
Hållbar utveckling Vi vill skapa en utforskande miljö där barnens nyfikenhet stimuleras och utmanas.

Innehåll

 

Formulering av syfte

Vi vill skapa en utforskande miljö där barnens nyfikenhet stimuleras och utmanas.

Föräldrarnas delaktighet

Vi delger föräldrarna om verksamheten via den dagliga kontakten, Unikum och dokumentationsvägg inne på förskolan. Vi tror på en öppen kommunikation.

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

Vi tänker att vi vill skapa "öar" i rummet där vi tydligt märkt upp var materialets "boplats" är. Det är tillåtet att flytta materialet mellan "öarna". Materialet ska vara tillgängligt för barnen. Material som vi inte "kan" ha framme kommer att synliggöras med bilder.

 

Arbetssätt, organisation och struktur

Pedagogerna har ett härvarande arbetssätt.

Kompetensutveckling

Vi läser litteratur som vi diskuterar i tvärgrupper med andra pedagoger för att utveckla vår verksamhet.

Litteratur:

Pedagogisk miljö i tanke och handling

Barn som bråkar

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vi ser att barnen är intresserad av småkryp, läskiga djur och av att räkna, räkneramsor.

Formulera mål

Mål:

Lpfö98

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

Detta betyder för oss att alla blir accepterade och respekterade.

 

Mål:

Lpfö98

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Detta betyder för oss att barnens självkänsla stärks och alla får vara den man är och vill bli

Mål:

Lpfö98

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Detta betyder för oss att barnen ska få uppleva och erfara olika uttryckssätt i lärmiljön

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: