Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion/livsåskådning i Sverige och i olika delar av världen.

Skapad 2016-12-28 14:01 i Tullbroskolan Falkenberg
Vi kommer att lära oss om fem världsreligioner, buddism, judendom, hinduism,islam kristendom, och göra jämförelser mellan dessa, samt hur människor lever och påverkas av sin religion i vardagen
Grundsärskola 7 – 9 Bild Samhällsorienterande ämnen Svenska
Undervisningen ska bidra till att du utvecklar din förmåga att samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 Undervisningen ska bidra till att du utvecklar:

   dina kunskaper:

*  om buddism,hinduism,islam,judendom kristendom, och andra livsåskådningar.

   din förmåga att:

*  jämföra och reflektera över olika religioner och livsåskådningar, 

*  samtala om olika livsfrågor,  framföra och bemöta åsikter.

*  söka, granska och värdera information. 

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma:

dina kunskaper om:

*  olika världsåskådningar, heliga platser,symboler, ritualer, högtider och levnadsregler.

din förmåga att:

* jämföra några världsreligioner och ge exempel på likheter och olikheter.

* samtala om olika livsfrågor,  framföra och bemöta åsikter.

* hämta information från olika källor och göra övervägande om trovärdighet och relevans.

* använda ämnesspecifika ord och begrepp.

Bedömningen kommer att göra med utvärdering, kompisbedömning, 

gemensam bedömning med pedagoger i olika ämnen.

Undervisning och arbetsformer.

I undervisningen kommer du att arbeta med: 

* Faktatexter

* Film.

* Arbetsblad.

* Samtal i grupp.

* Bildskapande.

* Informationssökning och bearbetning av olika källor.

* Redovisning skriftligt och muntligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka bilder och värdera deras syften, och
  Bl
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, kön, sexualitet, etnicitet och maktrelationer. Vilket budskap de förmedlar och vilken påverkan de kan ha.
  Bl  7-9
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  7-9
 • Religiöst motiverade levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom buddism och hinduism.
  SO  7-9
 • Vilken betydelse religioner och andra livsåskådningar kan ha för människors identiteter och livsstilar.
  SO  7-9
 • Metoder för att söka information från olika källor. Hur man kan värdera, bearbeta och presentera information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  7-9
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sv  7-9
 • Digitala verktyg för kommunikation.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  7-9
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Utifrån undersökningar av hur bilder uttrycker identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer bidrar eleven till resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
  Bl  E 9
 • Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner bidrar eleven till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
  SO  E 9
 • Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att bidra till att framföra och bemöta åsikter samt resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  E 9
 • Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  SO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: