Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Matematik 5A kap 3 Tal i bråkform och decimalform.

Skapad 2016-12-29 09:12 i Rönndalsskolan Falun
Grundskola 5 Matematik
I det här arbetsområdet kommer du att utveckla dina kunskaper om tal i bråkform och hur det hänger ihop med decimalform. Du kommer också att utveckla dina kunskaper i i hur man räknar ut del av antal och att jämföra olika bråktal.

Innehåll

 Det här ska du få lära:

Du ska utveckla din problemlösningsförmåga genom att:

-formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.

- tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematisk innehåll.

- tolka resultat och dra någon relevant slutsats.

Begreppsförmåga

- jämföra tal i bråkform, till exempel att 1/3=2/6 eller att 3/8 är större än 3/9

- storleksordna enkla tal i bråk- och decimalform till exempel använder referenspunkten 1/2 vid jämförelser  att 4/7 är mer än 1/2.

- växla mellan enkla tal i bråk och decimalform till exempel 1/4 = 0,25.

- använda enkla tal i bråk och decimalform i vardagliga situationer.

Visa, använda och uttrycka kunskaper om:

-kapitlets begrepp

-bråk som del av helhet eller del av antal, till exempel att en fjärdedel kan vara en hel som delas i fyra lika stora delar eller ett antal som delas upp i fyra grupper med lika många i varje grupp.

- att om man delar en helhet i till exempel fjärdedelar så måste alla fjärdedelar vara lika stora men de kan ha olika form.

Metodförmåga

- använda fungerande metoder för att beräkna del av antal, till exempel att 1/3 av 12 blåbär är 3 blåbär.

  

Kommunikations och resonemangsförmågan

-beskriva/redovisa kunskaper om tal i bråk och decimalform med olika uttrycksformer,  till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa.

- föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.

- ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang omtal i bråk- och decimalform.

 

Så här ska du få jobba!

 - lyssna på genomgångar.

 - diskutera både parvis och i helklass.

 - arbeta i Koll på matematik.

 - andra aktiviteter, tex strävor, elevspel, spel

Så här ska du få visa!

Genom att:

 - aktivt delta i det dagliga arbetet på lektionerna.

 - vara delaktig i muntliga diskussioner och resonemang.

 - göra test efter kapitlet.

Matriser

Ma
Tal i bråkform och decimalform

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Högre nivå
Begrepp
tal i decimalform, andel, bråk, tal i bråkform, täljare, nämnare, bråkstreck, del av helhet, del av antal
- använder kapitlets begrepp.-
- jämför tal i bråkform, till exempel att 1/3=2/6 eller att 3/8 är större än 3/9
- storleksordna enkla tal i bråk- och decimalform till exempel använder referenspunkten 1/2 vid jämförelser att 4/7 är mer än 1/2.
- växlar mellan enkla tal i bråk och decimalform till exempel 1/4 = 0,25. - använder enkla tal i bråk och decimalform i vardagliga situationer.
-bråk som del av helhet eller del av antal, till exempel att en fjärdedel kan vara en hel som delas i fyra lika stora delar eller ett antal som delas upp i fyra grupper med lika många i varje grupp. - att om man delar en helhet i till exempel fjärdedelar så måste alla fjärdedelar vara lika stora men de kan ha olika form.
Problemlösning
- formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.
- tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll.
- tolkar resultat och drar någon relevant slutsats.
Metod
- använder fungerande metoder för att beräkna del av antal, till exempel att 1/3 av 12 blåbär är 3 blåbär.
Kommunikation, resonemang
- beskriver/redovisar kunskaper om tal i bråk och decimalform med olika uttrycksformer t ex. bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa.
- föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.
- ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om tal i bråk - och decimalform.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: