Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Smultron/Blåbär 2016/2017

Skapad 2017-01-02 10:14 i Klossdammens förskola Söderhamn
Förskola
Våra prioriterande mål under detta verksamhetsår är Barns inflytande och Språk och kommunikation. Vi kommer att jobba temainriktat i våra åldersindelade grupper Mörtar, Rödingar och Abborrar. Barnen är i åldrarna 3-5 år.

Innehåll

Var är vi?

Barns inflytande

Under föregående läsår arbetade vi med att lyfta barnens, men även oss pedagogers styrkor. Vi tänker att lärprocesser underlättas när vi arbetar med något vi är intresserad av och som känns lustfyllt. I alla vardagliga situationer uppmuntrar vi barnen att ta hjälp av varandra om det är något de behöver hjälp med.

Vi strävar efter att barnen själva ska kunna lösa sina konflikter, ibland med stöd av en pedagog. Vi återkopplar ständigt till förskolans gemensamma kompisregler som genomsyrar hela vår verksamhet. Just nu så förekommer mycket skvaller i barngruppen där de skvallrande barnen vill att pedagogen ska säga till.

Språk och kommunikation

Vi har vid barngenomgångar uppmärksammat att många barn är "språksvaga". Vi sjöng inte så mycket som vi önskade. Barnen saknade en sångbank. Då vi tidigare har satsat på skapande verksamhet så har musik och drama inte prioriterats. Vi har därför gjort sångkort och sett till att sången har blivit en naturlig del i verksamheten.

För att stimulera barnens språkutveckling undviker vi pedagoger att ställa ja- och nejfrågor.

Vart ska vi?

Vad vill vi uppnå?

Barns inflytande

Att detta arbetssätt smittar av sig på de barn och pedagoger som kommer att ingå på våra avdelningar så att alla känner att de blir lyssnade på, samt att alla kan påverka sin vardag på förskolan.

Att vi har en förskola med bra förebilder, både bland barnen och även bland pedagogerna.

Språk och kommunikation

Att förskolan lika naturligt erbjuder sång, musik, dans, drama som lek, bild och rörelse.

Delmål under läsåret.

Barns inflytande

Vi har fokus på barns konflikthantering och att vi reflekterar tillsammans på våra måndagsplaneringar. I januari gör vi en utvärdering för att se om arbetet har gett resultat och där vi sätter nya delmål.

Språk och kommunikation

Det ska finnas en hylla på varje avdelning med tips och ideer på sånger, sagor, rim och ramsor.

Vi vill att barnen ska utveckla sitt språk och språkförståelse.

Hur gör vi?

Åtgärder och aktiviteter

Barns inflytande

Arbeta efter projektet "Samspel som lyfter"

Loggboksanteckningar

Språk och kommunikation

Tema  Astrid Lindgren men barnens intressen styr det fortsatta arbetet.

Inspirationshylla på varje avdelning.

Vi använder oss av Före Bornholmsmodellen - språklekar i förskolan.

 

Utvärdering och analys

Hur ska målen utvärderas? Vad blev resultatet och varför blev det  på detta sätt?

Barns inflytande

Målen utvärderas genom våra loggboksanteckningar och protokoll från våra arbetslagsreflektioner.

Språk och kommunikation

Observationer och anteckningar i våra loggböcker, samt videodokumentationer.

 

När ska målen utvärderas och av vem?

Arbetslaget Blåbär/Smultron reflekterar över målen på varje måndagsplanering. En första utvärdering sker i januari och en slutlig utvärdering av hela läsåret har vi i maj.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: