Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2017-01-02 10:59 i Björkris skola F-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 5 Svenska Svenska som andraspråk Geografi
Ett arbete om Nordens länder.

Innehåll

Syfte

 • Förmågor (grön cirkel)
 • Centralt innehåll (lila större kvadrat)
 • Kunskapskraven (Lgr 11) (blå kvadrat)

                    Se kopplingar till läroplanen nedan.

Det här skall du lära dig (konkretisering av kunskapskraven)

 • Geografiska namn och lägen på Nordens länder, huvudstäder, högsta berg, största sjöar och andra viktiga geografiska objekt.
 • Geografiska begrepp: sjö, hav, insjö, glaciär, gejser, naturresurs, landskapstyp, berg, fjäll, barrskog, lövskog, jordbruk, kust
 • Skillnader och likheter mellan Nordens länder, tex språk, naturresurs, klimat
 • Nordens olika landskapstyper och naturresurser och kunna förklara hur det påverkar var vi människor bor.
 • Hitta till olika ställen i närområdet mha en digital karta

 

Så här kommer du att få arbeta (arbetsformer).

Du kommer att:

 • titta på filmer om de olika länderna
 • titta på Geografens testamente - Norden
 • läsa faktatexter
 • skapa en resa i Google Earth och utifrån den fakta och geografiska begreppen du lärt dig berätta om länderna.
 • fylla i blindkartor med alla Nordens länder, huvudstäder, högsta berg, största sjöar och andra viktiga geografiska objekt.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas (bedömning)

 • ett test där du får pricka ut på en blindkarta
 • skriva och berätta om skillnader och likheter mellan länderna
 • berätta om varför människor bor/inte bor i olika delar av Norden. 
 • genomföra redovisning på din Google Earth resa där du använder begreppen du ska lära dig + berättar lite om varje land - naturresurser, landskapstyper, något speciellt med landet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak funge­rande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  SvA  E 6

Matriser

Sv Ge SvA
Matris Geografi Norden årskurs 5

På väg mot målet
Når målet
Når över målnivån
Använda karta för att orientera dig i närområdet.
Du kan med pedagogs hjälp hitta ett geografiskt objekt på en karta.
Du kan tillsammans med arbetskompis hitta ett geografiskt objekt på en karta.
Du kan på egen hand hitta ett geografiskt objekt på en karta.
Använda geografiska begrepp.
 • Ge  E 6
Du kan med pedagogs hjälp använda något begrepp och förklara vad det betyder.
Du kan tillsammans med arbetskompis använda några begrepp och förklara vad de betyder.
Du kan på egen hand använda flera begrepp och förklara vad de betyder.
Känna till placeringen av landskapen och viktiga platser i Sverige.
 • Ge  E 6
Du kan namn och läge på några av Nordens länder. Du kan även namn på någon huvudstad.
Du kan namn och läge på alla Nordens länder. Du kan även namn och läge på någon stad och sjö.
Du kan namn och läge på alla Nordens länder och huvudstäder. Du kan även namn och läge på de flesta sjöar, berg och andra viktiga geografiska objekt.
se likheter och skillnader
 • Ge  E 6
Du kan ge något exempel på likheter och skillnader mellan länderna.
Du kan ge några exempel på likheter och skillnader mellan länderna och ge någon förklaring till varför de likheterna/skillnaderna finns
Du kan ge flera exempel på likheter och skillnader mellan länderna och ge flera förklaring till varför de likheterna/skillnaderna finns.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: