Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg - Förskolegården

Skapad 2017-01-02 14:53 i Tullmästaren förskola Uppsala kommunala förskolor
Vi arbetar under temat närmiljö i Grön Flagg
Förskola
Den här planeringen är kopplad till vår handlingsplan i Grön Flagg.

Innehåll

Mål och målkriterier för projektet

Vi ska använda vår utemiljö i ett pedagogiskt syfte, det vi gör utomhus ska kunna fortsätta inomhus.Vi ska ta hand om förskolegården, sakerna som finns där samt visa respekt för växter och djur som lever på gården.

 

.

Metoder och arbetssätt

Eftersom utvecklingsområdet sträcker sig från de minsta barnen till de största så kommer det att ske i många olika former och anpassas efter barnens ålder och mognad. Vi kommer bland annat pratar med barnen om konsekvenserna av att inte ta hand om gården samt reflekterar över detta. Vi kommer att använda oss av I-pad, litteratur, våra och barnens erfarenheter och kunskaper.  

 

 

Lärande miljö/pedagogisk miljö

Vi kommer att arbeta både utomhus och inomhus.  Den pedagogiska miljön byggs upp och anpassas efter barnens tankar, idéer och intressen. Miljön, både ute och inne, skapas och omskapas efter behov.

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: