Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband åk 8 - Kapitel 4

Skapad 2017-01-02 16:16 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 8 Matematik
Koordinatsystem, diagram, linjära samband Kapitel 4 i boken, s. 108-139

Innehåll

Mål för området

Kunna...
- rita koordinatsystem
- ange koordinaterna för en punkt i ett koordinatsystem
- beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler
- beskriva andra linjära samband
- tolka olika typer av samband

Bedömningsuppgifter:
Läxa Soluppgift: Lönemodeller s. 139
Prov
Problemlösningsuppgift (tränas på och genomförs veckan efter provet)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Åk 8 Soluppgift kap 4 Lönemodeller

Talföljd

Lägsta nivå
Högsta nivå
Problemlösning
Hur väl eleven förstår problemet väljer strategier och metoder
Begrepp
Hur väl eleven använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Visar någon kunskap om diagramavläsning.
Visar kunskap om tolkning av diagram.
Visar god kunskap om diagram och sambandet mellan formler och grafer.
Metoder
Hur väl eleven använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar.
Löser A.
Använder en metod som leder fram till en lösning i B.
Använder en metod som leder fram till sambandet i C.
Resonemang
Hur väl eleven följer och för matematiska resonemang.
För ett enkelt resonemang.
För ett relativt utvecklat resonemang som innefattar B.
För ett välutvecklat resonemang. Beskriver sambandet mellan lön och antalet tillverkade komponenter.
Kommunikation
Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer för att redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Redovisningen omfattar en del av uppgiften och är möjlig att följa. Använder i huvudsak fungerande matematiskt språk.
Redovisningen omfattar större delen av uppgiften och är lätt att följa. Använder ändamålsenligt matematiskt språk.
Redovisningen omfattar hela uppgiften och är effektiv och lätt att följa. Använder korrekt matematiskt språk.

Ma
Bedömning av prov åk 8 Kapitel 4 Samband - Blått

Problemlösning

E-Nivå
C-Nivå
Uppgift 6 Räkna med proportionallitet

Begrepp

E-Nivå
C-Nivå
Uppgift 1 Koordinater
Uppgift 5 Tolka linjära samband
Uppgift 3 Tolka linjära samband
Uppgift 7 Problemlösning med linjära samband
Uppgift 4 Tolka diagram
Uppgift 6 Räkna med proportionalitet

Metod

E-Nivå
C-Nivå
Uppgift 1 Koordinater
Uppgift 2 Samband
Uppgift 2 Samband
Uppgift 3 Tolka linjära samband
Uppgift 6 Räkna med proportionalitet
Uppgift 7 Problemlösning med linjära samband
Uppgift 7 Problemlösning med linjära samband

Resonemang

E-Nivå
C-Nivå
Uppgift 4 Tolka diagram
Uppgift 5 Tolka linjära samband

Kommunikation

E-Nivå
C-Nivå
Uppgift 1 Koordinatsystem
Uppgift 7 Problemlösning med linjära samband

Ma
Bedömning av prov åk 8 Kapitel 4 Samband - Rött

Problemlösning

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Uppgift 6 Problemlösning med linjära samband

Begrepp

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Uppgift 1 Koordinater
Uppgift 3 Tolka linjära samband
Uppgift 2 Tolka diagram
Uppgift 4 Problemlösning med linjära samband
Uppgift 6 Problemlösning med linjära samband
Uppgift 6 Problemlösning med linjära samband

Metod

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Uppgift 1 Koordinater
Uppgift 4 Problemlösning med linjära samband
Uppgift 4 Problemlösning med linjära samband
Uppgift 6 Problemlösning med linjära samband

Resonemang

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Uppgift 2 Tolka diagram
Uppgift 5 Problemlösning med linjära samband
Uppgift 3 Tolka linjära samband
Uppgift 6 Problemlösning med linjära samband

Kommunikation

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Uppgift 1 Koordinater
Uppgift 4 Problemlösning med linjära samband
Uppgift 6 Problemlösning med linjära samband
Uppgift 5 Problemlösning med linjära samband
Uppgift 5 Problemlösning med linjära samband

Ma
Problemlösning - Samband åk 8

Problemlösning - Simhallen

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Lösa problem, använda strategier och metoder samt formulera modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: