Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befolkningsgeografi

Skapad 2017-01-02 20:34 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Befolkningsgeografi. Migration. Befolkningspyramider.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Vi studerar befolkningsutvecklingen i olika länder. befolkningspyramider. Migrationens orsaker och konsekvenser.

Innehåll

 

Centralt innehåll: se under "Kopplingar till läroplanen" nedan!

 

Konkretisering av mål

Du ska kunna:

förklara begrepp som har med befolkningsgeografi att göra, t ex nativitet (födelsetal), mortalitet (antalet döda), migration, immigration, emigration,  

läsa och tolka diagram och kartor som beskriver befolkningsfördelning och befolkningsutveckling

avläsa befolkningspyramider och t ex avgöra vilket steg i utvecklingen ett visst land befinner sig på

jämföra två länders befolkningsutveckling utifrån befolkningspyramider och andra källor

resonera kring begrepp som migration och urbanisering, dess orsaker och konsekvenser

 

Undervisning

Eleven ska:

 • ta del av genomgångar
 • ta del av presentationer, filmer osv på nätet
 • läsa texten i läroboken och besvara instuderingsfrågor
 • göra olika övningar, t ex tolka kartor eller diagram och resonera kring olika problem

 Undervisningsmaterial:

 1. Läroboken (ev häfte) 
 2. Internetsidor:

http://www.so-rummet.se/content/befolkningspyramid

http://varldskoll.se/jamfor-lander/?land-1=se&land-2=ni&start=1

https://www.youtube.com/watch?v=RLmKfXwWQtE

Bedömning

Eleven bedöms utifrån kunskapskraven. Se matrisen!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Befolkningsgeografi

Geografi

E
C
A
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: