👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1 vt-19.

Skapad 2017-01-03 09:46 i Björkris skola F-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 1 Matematik
Planering i matematik vt-19.

Innehåll

Syfte

 • Förmågor (grön cirkel)
 • Centralt innehåll (lila större kvadrat)
 • Kunskapskraven (Lgr 11) (blå kvadrat)

                    Se kopplingar till läroplanen nedan.

Det här skall du lära dig (konkretisering av kunskapskraven)

 • Automatisera addition och subtraktion 0-20.
 • Dubbelt och hälften.
 • Jämna och udda tal.
 • Geometri.
 • Vikt (kg) och längd (cm).
 • Addition/subtraktion med tiotal.
 • Diagram och tabeller.
 • Klockan hel- och halv timme.
 • Likhetstecknets betydelse.
 • Lösa matteproblem.
 • Prata om matte, kunna berätta hur du tänker när du arbetar.
 • Läsa instruktionerna i matteboken för att ta reda på vad du skall göra och hur.

Så här kommer du att få arbeta (arbetsformer).

Du kommer att få...

arbeta enskilt, i par och tillsammans med dina klasskamrater.

vara med på mattesamling och genomgång.

prata och resonera om matte.

arbeta i din mattebok och med extrauppgifter.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas (bedömning)

Genom de obligatoriska bedömningsstöden för år 1.

Diagnoser i Mattesafari.

Vidare bedöms dina kunskaper genom att du deltar aktivt på lektionerna, det gör du genom att:

resonera och diskutera med din arbetskamrat och i grupp.

du gör de uppgifter som skall göras.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3