Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2017-01-03 13:36 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 4 – 6 Geografi

Dags för Europa! Nu skall du få ta reda på olika fakta och sedan jämföra ett par länder i Europa och berätta om dessa länders vegetation och klimat, handel och näringsliv, befolkning, kultur utmaningar etc. Detta skall du få presentera i en muntlig redovisning!

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

De mål som vi skall arbeta är kopplade till de syften och centrala innehåll som är sammanfattat för dig nedan.

I de här området skall du konkret få lära dig om Europa. Hur är Europas befolkning fördelad och varför ser naturen och klimatet lite olika ut på kontinenten? Du skall lära dig resonera och förklara samt dra slutsatser om vad som odlas och tillverkas på olika håll i Europa och vad handeln betyder för ekonomin. Hur ska man tänka i dessa frågor för att få en hållbar utveckling? Givetvis skall du även skaffa dig kunskap om viktiga begrepp på området och lära dig namn och läge på Europas viktigaste länder, vatten, öknar, städer, berg och hav. 

Det viktigaste vi skall träna i detta område är att kunna ta fram relevant information om dina länder och utifrån denna information kunna:

 • jämföra,
 • resonera,
 • förklara saker ur olika perspektiv,
 • se samband,
 • dra slutsater och
 • komma med förslag på egna lösningar på de utmaningar och möjligheter som ert område i världen står inför. 

  

Arbetssätt och arbetsformer 

Det här arbetsområdet kommer att kretsa kring gemensamma genomgångar, eget arbete och arbete i grupp tillsammans med andra elever, informationssökning från olika källor, filmer vi ser och efterföljande diskussioner kring dem samt till övergripande del ditt eget arbete. 

I detta arbete skall du jämföra och berätta om ländernas:

 • Styrelseskick
 • Religion
 • Klimat och väder
 • Vegetation (växtlighet/odling)
 • Handel och näringsliv (industri, turism, jordbruk osv)
 • Befolkning och befolkningsutveckling
 • Natur - och kulturlandskapet
 • Miljöhot 
 • Ländernas viktigaste kännetecken
 • Ländernas största städer, berg, floder, sjöar etc (karta)

Det färdiga arbetet presenteras i form av en muntlig presentation.

 

Bedömning och dokumentation


Ditt arbete kommer att bedömas genom ditt ansvarstagande i det löpande arbetet, både enskilt och i grupp, hur du kommer förberedd till lektionerna, din delaktighet i diskussioner och  samt möjlighet att visa hur långt du nått i din kunskapsutveckling genom din presentation av ert arbete samt ett avslutande prov på Europas namngeografi. 


Jag bedömer din förmåga att i ditt arbete kunna: 

 • jämföra, 
 • resonera,
 • förklara saker ur olika perspektiv, 
 • se samband, 
 • dra slutsater och 
 • komma med förslag på egna lösningar på de utmaningar och möjligheter som ert område i världen står inför. 

Din kunskapsutveckling förs in i matrisen nedan och valda arbeten sparas i din portfoliopärm alt. Unikum

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi åk 6 Skolverket

På väg mot E
E
C
A
Natur- och kulturlandskap
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Landskap, resurser & befolkning
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.

På väg mot E
E
C
A
Kartor, källor, metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

På väg mot E
E
C
A
Hållbar utveckling
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: