Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal åk6 vt-21

Skapad 2017-01-03 15:43 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Vi arbetar vidare med tal i vårt talsystem, tiosystemet, och olika typer av tal. Tränar skriftliga räknemetoder i multiplikation och division.
Grundskola 6 Matematik
Här arbetar vi med vårt talsystem, tiosystemet och olika typer av tal. Vi tränar skriftliga räknemetoder i multiplikation och division.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i matematik ska syfta till att du som elev ska kunna, se nedan.

Centralt innehåll 

-förklara vad som menas med hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform

-läsa och skriva stora tal

-multiplicera heltal till exempel 42 x 38

-multiplicera decimaltal, till exempel 4,8 x 5,4

-dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal

-skriva och förklara vad ett binärt tal är

Begepp som du behöver kunna:

hela tal, negativa tal, positiva tal, miljon och binärt tal

Genomförande

Vi kommer att ha genomgångar varje vecka och arbeta med Matte Direkt, Matteborgen 6B, kap 6, Tal.

Vi kommer att jobba med problemlösning, lära oss sex olika metoder att lösa uppgifterna på egen hand och i grupp. 

 

Extra stöd och träning kan du få på läxhjälpen tisdagar och onsdagar..

 

Med dessa kan du träna, träna........

www.nomp.se

www.webbmatte.se (matematik på flera språk)

www.elevspel.se

www.matematikabg.se Instruktionsfilmer bla

www.matteboken.se (åk6 Här finns också gamla Np)

www.matematikboken.se (Träna begrepp och träna mer)

Inläsningstjänst: Begreppa /instruktionsfilmer

 

 

Bedömning

Jag som lärare kommer att följa dina arbetsinsatser under lektionerna. Du måste visa mig vad du kan men även fråga när du behöver hjälp och få ytterligare förklaringar. Du får även möjlighet att visa dina förmågor genom diagnoser och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: