👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sim och vattvana

Skapad 2017-01-04 10:28 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Du tränar upp din vattenvana.

Innehåll

Syfte:

Eleverna utvecklar sin rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva i vatten och hantera nödsituationer på land och i vatten.

Förmåga i fokus:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten

 

Centralt innehåll:

 Rörelse

 • Enkla lekar och deras regler.
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

 Friluftsliv och utevistelse

 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar och spel.

 

Konkretisering av målen:

Rörelse

 • Du kan delta i övningar i vatten.
 • Du kan flyta i mag- och ryggläge.
 • Du kan simma i mag- och ryggläge.

Friluftsliv och utevistelse

 • Du kan ge enkla beskrivningar av hur man hjälper en nödställd i vattnet.
 • Du kan själv hjälpa en jämnårig kamrat ur vattnet med hjälpredskap.

 

Bedömning:

Du bedöms i din förmåga att

 • förstå och följa reglerna i olika lekar och idrotter
 • beskriva hur man kan undvika att bli skadad i samband med lekar och idrott
 • hantera hjälpredskap vid och i vattnet
 • hantera vattenvana

 

Genomförande:

 • Du får möjlighet att delta i simundervisning ve. 41-45
 • Du tränar din förmåga att hantera hjälpredskap i och vid vatten, tex. livboj, hansalina, förlängda armen.
 • Du tränar din förmåga att hantera din kropp i vatten

Matriser

Idh
Simning åk 3 vt-16

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Rörelse
 • Idh  1-3
Du försöker delta i vattenvaneövningar och simundervisning med stöttning av en pedagog.
Du deltar i simundervisning på grunt vatten. Du flyter i mag- eller ryggläge.
Du deltar i simundervisning på djupt vatten. Du flyter i mag- och ryggläge.
Du simmar i mag- och ryggläge och använder vedertagna simsätt.
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh  1-3
Du vet vilka badvettsregler som finns och kan förklara dem för andra.
Du använder badvettsreglerna. Du vet vad förlängda armen är och kan använda dig av den för att hjälpa en nödställd.
Du kan simma med livboj och använda en boj för att hjälpa en nödställd in till kanten.

Idh
Simning åk 3 ht-17

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Rörelse
 • Idh  1-3
Du försöker delta i vattenvaneövningar och simundervisning med stöttning av en pedagog. Du hämtar upp sjunkleksaker på grunt vatten med stöttning av pedagog.
Du deltar i simundervisning på grunt vatten. Du flyter i mag- eller ryggläge. Du hämtar upp sjukleksaker på grunt vatten.
Du deltar i simundervisning på djupt vatten. Du flyter i mag- och ryggläge.
Du simmar i mag- och ryggläge och använder vedertagna simsätt.
Friluftsliv och utevistelse
Badvett
 • Idh  1-3
Du känner till några badvettsregler och kan berätta om ngn regel för andra.
Du vet vilka badvettsregler som finns och kan förklara dem för andra på ett begripligt sätt.
Du använder badvettsreglerna.
Friluftsliv och utevistelse
Livräddning
Du känner till begreppet förlängda armen, livboj och hansalina. Du kan berätta om när man använder dem.
Du kan använda dig av hansalina och livboj, kasta ut dem och dra in dem.
Du kan använda förlängda armen för att hjälpa en nödställd in till kanten.