Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Abborrarnas 3 års grupp

Skapad 2017-01-04 11:24 i Klossdammens förskola Söderhamn
Förskola
Alla 3 åringar i huset träffas 1-2ggr/vecka. # Vi skapar gruppkänsla över avdelningsgränserna # Fokus på språkutveckling # Inomhusaktiviteter ( bild, skapande, teknik) # Traditionella lekar och sånger # Sagoport

Innehåll

Syfte:

Syftet med gruppen är att skapa en "vi känsla" eftersom det finns 3 åringar på fem avdelningar.

Metod:

Vi träffas en till två gånger i veckan både inomhus och utomhus. På tisdagar träffas vi inne och har olika stationer med utforskande, inspirerande och skapande verksamhet. Ex på aktiviteter är kinestetisk sand, ljusbord, målning och play-doh. På onsdagar ligger fokus på  språket i form av sagor och sång. Genom leken får vi på ett lustfyllt sätt in gruppkänsla, sammanhållning samt stärka det enskilda barnet. Vi vill även bevara traditionella sång och grupplekar. Ex på lekar Kom alla mina små "abborrar", En bonde i vår by, Är du vaken farbror Björn?, Katten är lat och Björnen sover. m.fl.

När vi ska uppleva sagans värld skapar vi magi genom att gå genom en sagoport som finns i vår skog. Vi presenterar sagan på olika sätt genom att dramatisera, sjunga och läsa bok (flanosaga och sagopåse).

Vi lägger även stor vikt vid den fria leken där barnen på egen hand lär sig att utforska miljön samt stärka sin motoriska utveckling.

Tidsplanering och vilka ska ingå:

Höstterminen 2016 - Vårterminen 2017

Vi ger barnen trygghet då barnen har med sig en pedagog från varje avdelning. Denna trygghet medför att barnen vågar skapa nya kontakter med både barn och vuxna och underlättar vid framtida överflyttning till storbarnsavdelning.

Dokumentation:

 • Unikum
 • Ipad/kamera (Bild och film)

Uppföljning och utvärdering:

 • Avstämning 1-2 ggr/termin

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: