Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens tid

Skapad 2017-01-04 12:37 i Stordammens skola Uppsala
Mellankrigstiden, andra världskriget, kalla kriget och följder/likheter i dagens samhälle
Grundskola 9 Historia
Varför startade det andra världskriget? Lärde sig inte människan någonting av det första världskriget? Vi kommer att dyka ner i den här delen av 1900-talets historia och lära oss om hur, när, var och varför andra världskriget bröt ut. Vi kommer också att undersöka vilka följder kriget fått för oss som lever idag och om fundera över om det skulle kunna hända igen.

Innehåll

Under 5 veckor kommer vi att arbeta med tiden kring andra världskriget. (Första världskriget, mellankrigstiden och andra världskriget)

När du är färdig med kursen ska du :

 • kunna redogöra för delar av andra världskrigets förlopp och inblandade länder
 • känna till hur människor hade det och viktiga händelser som påverkade människors liv under perioden. (Den ekonomiska krisen, diktaturer som växte fram i Europa, krigsförloppet)
 • känna till personer som fick betydelse för händelseutvecklingen. (Hitler, Stalin, Churchill, Gorbatjov, m.fl.)
 • kunna resonera kring orsaker och konsekvenser av samhällsförändringarna, människors levnadsvillkor och förintelsen. (t.ex. allianser och förbund, nazismens ideologi, judeförföljelser, Gulag)
 • förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av tiden de lever i. (Nazism, fascism, kommunism, propaganda)
 • kunna använda dig av begrepp som förekommer i arbetsområdet (såsom allierade, axelmakterna, västfronten, blixtkrig, förintelsen, antisemitism m.fl.)
 • resonera kring vilken påverkan det som hände under perioden kan ha på oss som lever idag. (Vad lär vi oss av historien, kan det hända igen? Kan det som händer idag påverkas av vad som hände då?)
 • kunna använda dig av historiska källor för att kunna dra slutsatser om hur människor hade det.

 

Lektionsplanering

 

Dag

Genomgång

Arbetsuppgift

Film

3

Mån

Imperialism och världskrig

 

 

Historiska vändpunkter: skottet i Sarajevo

 

Tor

Repetera första världskriget

Capensis s. 116-127

+ 132

Frågor s. 134-135

 

 

Fred

Mellankrigstiden

 

Den ekonomiska krisen och diktaturernas framväxt s. 4-12 + uppgifter s. 13

 

43

Mån

Tyskland blir en nazistisk diktatur

Tyskland blir en nazistisk diktatur s. 14-19

Varför förintelsen?

 

Tor

Sverige under mellankrigstiden

s. 20-24 och frågor s. 25

 

 

Fred

Andra världskriget

s. 26-36 + frågor s. 37

 Ramp om historia: Finska krigsbarn

45

Mån

Andra världskriget

Övningsuppgifter

Andra världskriget

 

Tor

Förintelsen

s. 38-44 och frågor s. 45

 

 

Fred

Förintelsen

Fördjupningsuppgift

 

46

Mån

Sverige under andra världskriget

s. 46-52 + frågor s. 53

Ramp om historia: Nazismen i Sverige under andra världskriget

 

Tor

Fred och välfärd i Västeuropa

s. 54-63 + frågor s. 64

 

 

Fred

Sverige under efterkrigstiden

s. 65- 70 + frågor s. 71

 

47

Mån

 Repetition

Repetera

 

 

Tor

Prov på världskrigen

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Bedömning Mellankrigstiden och andra världskriget åk 9 VT 17

F
E
C
A
Tidsperioder
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Villkor och värderingar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Fortsätta utvecklingslinjer
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Historians användning
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Historiska begrepp
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: