Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik prima 1a

Skapad 2017-01-04 12:48 i Ljungbyskolan Falkenberg
Talområdet 0-12 Likahetstecken Hälften och dubbelt Större än och mindre än (> <) Addition 0-10 Subtraktion 0-10 Mönster Klockan hela timmar
Grundskola 1 Matematik
Matematik genomsyrar vår vardag. Den finns överallt. Du använder den dagligen på många olika sätt.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Under höst terminen i ettan kommer vi att arbeta med bland annat:

 • taluppfattning
 • Likhetstecknet
 • Addition och subtraktion upp till 10
 • Klockan hel och halv
 • hälften och dubbelt
 • Jämna och udda tal
 • mätning

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

 • konkret material
 • matematikboken
 • praktiska övningar (vi laborerar och tränar på mönster, > <  = både inomhus och utomhus)
 • arbeta med olika mattespel/appar
 • arbeta enskilt och i grupp
 • matteprat

Bedömning

Du kommer att bli bedömd genom:

 • ditt deltagande under lektionerna
 • diagnoser
 • muntliga tester
 • skolverkets matematiktest för åk 1 hösttermin 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: