Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kuben: Allmän rösträtt i text och bild v.9-19

Skapad 2017-01-04 14:56 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk Historia
Allmän rösträtt är något som vi i Sverige, och stora delar av världen, tar för givet, men det är en relativt "ny" rättighet här i Sverige och ännu inte verklighet i hela världen. Ni ska få lära er mer om den här historiska utvecklingslinjen och även fundera kring hur den kan tänkas utvecklas i framtiden.

Innehåll

Varför ska jag lära mig detta?

För att få en större förståelse för vikten av alla människors lika värde och rätten att själv få bestämma över och påverka sitt liv.

För att lära dig mer om hur Sverige har utvecklats till en demokrati och hur utvecklingen kan komma att se ut i framtiden både i Sverige och i övriga världen.

För att bättre kunna förstår vilka historia processer och händelser som ligger bakom "vår" mänskliga rättighet i Kubprojektet: Rätten till familj och äktenskap

 

Vad ska jag lära mig?

Kampen om "Allmän rösträtt"  och rätten till familj och äktenskap i Sverige under 1800- och 1900-talet.

Vad en utvecklingslinje är och hur den kan tänkas fortsätta.

Historiska begrepp

Att använda och vara källkritisk till historiska källor

Att bli säkrare på minst en texttyp/ alt. lära dig minst en ny texttyp

Hur ska jag lära mig?

Filmer 

Genomgångar

Läsa och ta del av historiska källor och dokument

Diskussioner

Modelltexter

Hur ska jag visa mina kunskaper?

Du ska, med hjälp av historiska källor, skriva tre stycken texter där du gör ett besök i historien, en i vår nutid samt en framtidsvision i utvecklingslinjen om "Allmän rösträtt" med fokus på hur detta har påverkat människors rätt till familj och äktenskap

Du ska även gestalta, en eller flera av dina texter, så att budskapet blir ännu tydligare och levandegörs. I det här momentet kommer vi, i så stor utsträckning det går, att samarbeta med bild, slöjd och musik.

Ni ska göra en källkritisk diskussion kring de historiska källor ni använt.

Förmågor

Omvärldsorientering och er kommunikativa förmåga.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  SvA  7-9

Matriser

Hi Sv SvA
Kuben: Allmän rösträtt i text och bild

Svenska och Svenska som andraspråk

Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Ett samarbete med bild, slöjd och musik.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Historia

Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Fortsätta utvecklingslinjer
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: