👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kap 4 - 7 år 8 vt 2019

Skapad 2017-01-06 14:42 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Matematik

Innehåll

PLANERING    Matematik   år 8  Kap 5-7

A.  MÅL OCH BEDÖMNING

1.   Övergripande Mål:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

                                                                                                                                                                                        (Skolverket LGR 11)

2.  Kunskapskraven

Se bedömningsmatris i Unikum

 

B.  OMRÅDESBESKRIVNING

1.  Centralt innehåll:

  • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk-och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verk­tyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  • Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material.
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  • Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix

 

2.  Du skall kunna:

Kap 4:

-           Rita koordinatsystem

-           Ange koordinaterna för en punkt i ett koordinatsystem

-           Beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler

-           Beskriva andra linjära samband

-           Tolka olika typer av samband

 

Kap 5:

-           Jämföra storleken på olika bråk

-           Förkorta och förlänga bråk

-           Räkna ut procentsatsen

-           Förstå och använda procent vid jämförelser

-           Addera, subtrahera och multiplicera bråk

 

Kap 6:

-           Förklara vad som menas med begreppet sannolikhet

-           Räkna med likformig sannolikhetsfördelning

-           Beskriva hur sannolikheten kan bestämmas genom att göra praktiska försök

 

Kap 7:

-          Namnge stora och små tal

-          Räkna med stora och små tal

-          Skriva stora och små tal med hjälp av prefix

-          Skriva stora och små tal i tiopotensform och i grundpotensform

-          Räkna med stora och små tal i tiopotensform och grundpotensform

 

3.  Metod för att nå målen:

Vi kommer arbeta med muntliga genomgångar och diskussioner både i större och mindre grupper. Du kommer att arbeta med en grundkurs och därefter fortsätta på din egen nivå. Du kommer ha tillgång till filmer med grundgenomgångar.

 

C.  UNDERVISNING

Se separat planering som finns på Fronter där veckoplanering, läxor mm finns angivet.

 

D.  VISA LÄRANDE

Du kommer att ges möjlighet vid muntliga diskussioner, enskilda diskussioner, samt skriftliga prov att visa ditt lärande. Med hjälp av diagnoser ges du möjlighet att själv se var du står och vad som behöver stärkas.

Uppgifter

  • Kap 5 Bråk och procent