Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Är det sant?

Skapad 2017-01-07 14:35 i Västra Karups skola Båstad
Svenska och samhällskunskap Klass 6 Vårterminen 2016
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska Bild
Varje dag möts vi av massor av information och bilder i olika medier. Det kan vara på nätet, i tidningar, på TV och i radio. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är sant och vem det egentligen är som ligger bakom informationen och bilderna som sprids. I det här arbetsområdet kommer du lära dig mer om hur olika medier fungerar och utveckla ditt eget källkritiska tänkande med hjälp av frågorna VEM säger VAD, VARFÖR, HUR och NÄR? Du kommer också få fördjupa dina kunskaper om internet och om vad det kan användas till samt vad man behöver tänka på för att känna sig säker på nätet. Vi funderar kring olika typer av reklam och resonerar kring reklamens syfte. Vi avslutar arbetet med att skapa egna reklamplanscher med fokus på begreppet hållbar utveckling samt gör fotocollage utifrån en vinklad fotohistoria.

Innehåll

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
Du kommer att få följa samt diskutera programserien Är det sant? för att du bättre ska förstå hur media fungerar och uppmana dig till källkritiskt tänkande.
Du kommer att i samband med olika övningar få utveckla ditt källkritiska tänkande med hjälp av frågorna VEM säger VAD, VARFÖR, HUR och NÄR?
Du skriver en egen artikel där du med hjälp av de källkritiska frågorna skapar en påhittad nyhet.
Du studerar hur man kan använda bilder för att förvränga och vinkla verkligheten.
Du granskar reklam och resonerar kring hur reklam är utformad utifrån begreppen syfte, produkt, målgrupp samt varumärke.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Samhällskunskap
Visa på kunskaper om hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Söka information om samhället och använder då olika källor på ett fungerande sätt samt resonerar om informationens och källornas användbarhet.

Svenska
Skriva olika slags texter med fungerande innehåll, struktur samt språklig variation.
Använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor och för då resonemang om informationens användbarhet.

Bild
Framställa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett bildspråk och genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.
Utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Föra resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: