👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens befolkning

Skapad 2017-01-08 12:18 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Geografi
Jordens befolkningsutveckling har bildligt uttryckt exploderat sedan den senare hälften 1900-talet och många ställer sig frågan ”Hur många ska vi bli?”. Efter att läst detta arbetsområde kommer du kunna ge ett hyfsat rätt svar på den frågan. Det exakta svaret vet ingen ännu, men det finns historiska bevis för hur och varför en befolkning ökar, avstannar eller till och med minskar. Jordens befolkning är också mycket ojämnt fördelad. Varför då? Naturgeografiska faktorer kan ge ett enkelt svar: det bor fler där marken kan försörja fler. Men fördelningen över jordens yta skiljer sig även mellan platser där det är lätt att leva. Varför då? För att förstå det måste vi titta på kulturgeografiska och historiska orsaker. När vi slår samman natur- och kulturgeografi samt historiska förklaringar får vi en bild av hur och varför det ser ut som det gör just nu samt hur det kommer se ut i framtiden. Syftet med detta arbetsområde är att du ska lära dig tillräckligt med fakta om jordens befolkning för att kunna göra den typen av geografiska analyser. Kommer du ihåg geografiämnets tre ledord som vi lärde oss i 7:an? Inte? Här får du dem igen: -Vad? (beskriva) -Varför? (förklara orsaker) -Konsekvenser? (bedöma följder)

Innehåll

Arbetsmaterial: : läroboken ”Utkik Geografi”, sidorna 106-129 (text, begrepp, övningar, instuderingsfrågor), film "Världens befolkning, övrigt tilldelat material samt föreläsningar med diskussion och era anteckningar från dessa.

 

Arbetsområdets syfte och övergripande frågor, grundade i kunskapskravet för geografi, Lgr11. 

 • Hur är jordens befolkning fördelad över jordklotet?
 • Vad finns det för orsaker till den ojämna befolkningsfördelningen? Natur- och kulturgeografiska samt historiska förklaringar?
 • Vad blir det för konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen? Vad är överbefolkning? Hur kan det förhindras?
 • Varför flyttar människor till ett annat land? Konsekvenser av det?
 • Varför flyttar människor från landsbygd till stad (urbanisering) och vilka konsekvenser får detta?
 • Hur läser och tolkar man befolkningspyramider samt den demografiska transitionsmodellen?
 • För att ta till dig arbetsområdet på bästa sätt behöver du behärska de begrepp som finns längst ned på sidan 128 i läroboken.

 

Bedömning och utvärdering: 

Sker genom seminarieuppgifter, diskussion och skriftliga förhör, med utgångspunkt i de övergripande frågorna ovan.

 

Centralt innehåll från LGR 11 som behandlas i detta arbetsområde

 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, [...].
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot ... och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.