👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La météo/ Väder

Skapad 2017-01-08 17:54 i Västerholm Grundskolor
Eleverna ska göra en väderleksrapport på franska i en mindre grupp
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med ord och uttryck som har med väder att göra. Din uppgift är att göra en väderrapport i en mindre grupp. Till er hjälp ska ni ha en karta som en plansch eller så kan ni använda er av ipad/datorer och projektor. Ni skriver manus och filmar sedan presentationen med iPads. Tänk på att vara tydlig när ni talar och försök att tala så fritt som möjligt utan att läsa innantill.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här området ska ni få arbeta med ord och uttryck som har med väder att göra.

Namn på världsdelar, hav och länder på franska. 

Undervisningens innehåll och uppgifter

Vi kommer att arbeta med olika texter och hörövningar som handlar om väder. Ni ska göra en väder presentation där följande ska ingå:

 • Max tre minuter långt föredrag på cirka fem olika platser i landet
 • Karta över landet
 • Olika väderuttryck
 • Temperatur-angivelse  

 

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömning matris

E-D
D-C
B-A
TALA
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Har ett relativt tydligt uttal.
Formulerar sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Har ett begripligt uttal.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Har ett tydligt uttal och visst flyt i språket.
Flyt
Jag tvekar vid flera tillfällen.
Jag tvekar vid enstaka tillfällen. Jag har förmåga att korrigera mig själv.
Jag har inga problem att uttrycka mig. Jag har bra flyt med naturliga pauser.
Framförande
Jag försöker ha ögonkontakt med de som lyssnar. Jag läser mycket innantill ur mitt manus.
Jag har ögonkontakt med de som lyssnar. Jag tar ibland hjälp av mitt manus.
Jag har ögonkontakt med de som lyssnar. Jag behöver sällan mina stödord.