Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra sinnen

Skapad 2017-01-08 21:03 i Bodaskolan Älvkarleby
Grundskola 4 – 5
Vi ska jobba med människans sinnen.

Innehåll

Syfte / Förmågor att utveckla

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
 • Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du kunna:

* förklara vilka våra sinnen är och hur de fungerar.

* ge exempel på vilka sinnen olika djur använder mest.

* ge exempel på vilken hjälp de som har nedsatt syn och hörsel kan få.

* berätta något om vår hjärna och våra nerver.

* hur vi kan skydda våra sinnesorgan och vår hjärna.

* något om ljus och ljud.

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Vi kommer att:

* arbeta med boken "Koll på NO"

* använda Appen om människokroppen

* titta på filmer

* genomföra experiment

* leta fakta på nätet

Såhär visar jag att jag kan

* genom muntliga diskussioner om ämnet
och
* genom att lösa uppgifter under lektionerna
och
* genom ett eget arbete

* som slutuppgift har ni valt att jobba med film.

Matriser

Våra sinnen.

Samtalet
Deltar i samtal och diskussioner på ett enkelt sätt genom att svara på enkla konkreta frågor.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor, samt ställer följdfrågor på ett sätt som för diskussionerna framåt.

Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang kring våra sinnen och visa det genom att ge exempel på och beskriva dessa.

Du ska kunna - våra fem sinnen. - koppla ihop sinnen med rätt organ i kroppen. - ge exempel på hur något av våra sinnen fungerar. - förklara hur hjärnan och nervsystemet fungerar. - veta varför sömn är så viktigt för oss.
Kunskaper
Har grundläggande kunskaper om människans sinnen och sinnensorgan.
Har goda kunskaper om människan sinnen och sinnesorgan.
Har mycket goda kunskaper om människan sinnen och sinnesorgan.

Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och dokumentera dessa på lämpligt sätt i text och bild.

Fältstudier, undersökningar och dokumentation.
Behöver stöd av lärare för att genomföra undersökningar. Behöver stöd för att dokumentera i text och/eller bild, t ex enkla laborationsrapporter.
Genomför undersökningar från början till slut utifrån tydliga instruktioner. Behöver visst stöd av lärare eller kamrat. Dokumenterar i text och/eller bild genom att göra t ex enkla laborationsrapporter.
Genomför undersökningar enskilt eller som aktiv del i en grupp från början till slut på ett lämpligt sätt. Genomför undersökningen systematiskt och noggrant. Dokumenterar genom att göra t ex utvecklade laborationsrapporter med text och bild.

Du kan jämföra dina och andras resultat och föra resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.

resonemang
Behöver stöd för att kunna jämföra resultat och föra resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Kan med visst stöd jämföra resultat och föra resonemang om likheter och skillnader och vad de beror på.
Kan självständigt jämföra resultat och föra resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.

Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilket sätt de har förändrat våra liv.

du kan berätta om några hjälpmedel m.m. (film)
Kunskaper
Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med egna ord om naturvetenskapliga upptäckter.
Beskriver och förklarar med ett naturvetenskapligt språk, ibland blandat med egna ord.
Beskriver och förklarar utförligt och detaljerat på ett tydligt sätt med ett lämpligt naturvetenskapligt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: