Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Volym och skala- kap 2

Skapad 2017-01-08 21:32 i Kattarps skola Helsingborg
Kapitel 2 i prima formula, volym och skala
Grundskola 6 Matematik
Detta arbetsområdet handlar om volym och skala, du kommer att bli bekant med olika polyedrar och hur man räknar ut volymen på dessa. Dina förkunskaper inom area och omkrets kommer till bra användning :)

Innehåll

Mål

 Jag ska kunna:

 • Beskriva geometriska egenskaper hos objekt i 3D
 • Jämföra och bestämma olika föremåls volym
 • Mäta och ange föremåls volym
 • Använda och göra beräkningar i skala 
 • Använda strategier vid problemlösning

 

Du bedöms genom: 

.Din prestation kommer att bedömas av både lärare och dig själv. .

Du kommer även att bli bedömd på diskussioner i klassrum och genom diagnos på kapitlet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: