Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 17 åk 6 En "Writing about the future" Msv

Skapad 2017-01-08 23:29 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Du ska få träna dig i att skriva en sammanhängande text på engelska. Texten ska handla om hur du tror att det kommer att se ut i framtiden. Du kommer att få flera förslag på vad du kan skriva om
Grundskola 6 Engelska
The future: Let’s get into a time machine and travel to the year 2117–one hundred years from now! -Write about what things are like in the year 2117. -What is the same? What is different? -What do you like about 2117? What don’t you like?

Innehåll

Mål för elev

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till. 

I detta arbetsområde ska du få möjlighet att utveckla din engelska i tal och skrift. Du ska få träna dig i att uttrycka dig skriftligt för att kunna förmedla hur du tror att det ser ut i framtiden.

Mål för arbetsområdet är att du ska kunna:

  • formulera dig och kommunicera i  skrift

  • använda språkliga strategier för att göra dig förstådd

Innehåll

 

  • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används. 

  • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

  • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Genomförande

 

 

Utifrån givna instruktioner ska du skriva en uppsats på engelska om hur du tror att världen ser ut om 100 år. Du skriver ett utkast och bearbetar sedan texten med hjälp av din checklista. Den renskrivna texten lämnas därefter in för bedömning. 

 

 

Bedömning

Följande kommer att bedömas:

-din förmåga att kommunicera på engelska i skrift

-din förmåga att använda språkliga strategier för att göra dig förstådd

 

Kursplanemål

Du ska visa att du kan:

  • formulera dig och kommunicera i skrift,

  • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd

Matriser

En
Jä ht 17 åk 6 En Writing about the future

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
formulera sig och kommunicera i skrift,
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Ex: I don´t think there will be cars in the future.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Ex: There probably won´t be any cars in the future, instead I think people will go by....
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Ex: In my opinion there most likely won´t be any cars in the future. They will probably have invented a much smarter vehicle.
använda språkliga strategier för att göra sig förstådd
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: